Allah İsmi Şerifi’nin Mucizevi Faziletleri

Allah İsmiAllah İsmi Şerifi’nin anlamı nedir? Varlığı zorunlu bulunan ve bütün övgülere layık bulunan anlamına gelen Allah İsmi Şerifi, Lafza-i Celal olarak da adlandırılmaktadır. Kendisinden başka ilah olmayan, her şeyin gerçek sahibi, görünen ve görünmeyen varlıkların tek yaratıcısı ve tek sahibi Allah C.C.’dir. Bu yüzden Allah İsm-i Şerifi Esma’ül Hüsna’nın en faziletlisidir. Zira Allah İsmi Şerifi, bize bildirilen ve de bildirilmeyen tüm isimleri cem eden ve bütün ilahi sırları bünyesinde toplayan zati bir isimdir. Bu isim ancak ve ancak kainatın tek sahibi olan Allah’a özeldir ki, O’ndan başkasına asla takılamaz. Allah İsmi Şerifi’ni kalpten okumanız, maddi ve manevi yönden sizlere sayısız kazanç sağlayacaktır. “Bundan zerre kadar şüphesi olan kendinden utansın!” demiştir alimler.

Allah İsmi Şerifi’nin Ebced Değeri ve Zikir Saati

Ebced değeri ve zikir miktarı 66, zikir saati ise Güneştir. Zikirleri kendi saatlerinde okursanız, etkilerinin normalden daha da fazla olduğu bilinmektedir. Fakat bu saatler dışında da isimleri zikredebilirsiniz.

Allah İsmi Şerifi’nin Faziletleri

İslam alimleri, Allah İsmi Şerifi’nin sayısız faziletleri olduğundan defalarca kere bahsetmişlerdir. Bunların bir çoğu tecrübe edilerek nakledilmiştir. Bunlardan bazılarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. En son olarak da, Allah İsmi Şerifi’nin özel bir uygulamasını sizler için paylaştık.

  • İmamı Gazali’ye göre, Cuma günü 1000 kere “Allah” ismini zikreden kimse evliyalar arasına girer.
  • Sela ile Cuma namazı arasında 100 defa “Allah” diyen kimsenin istediği şey yerine gelir.
  • Her gün 1000 kere bu faziletli ismi zikreden kimsenin ufku açılır, kalbi nurla dolar.
  • Her kim bu yüce ismin zikriyle meşgul olursa, kalbinde Allah sevgisinden başka her şey silinir. Gönlüne ilahi tecelliler ve nurlar dolar. İnsan, cin, hayvan gibi, hiç bir şerli ve zararlı varlık kendisine asla zarar veremez.
  • Hastalıklardan kurtulup şifa bulmak isteyen bir kişi, temiz bir kase içine 66 kere Allah ismini Arapça yazıp yağmur ya da kaynak suyu ile bozarak hastaya içirirse, hastanın eceli gelmemişse Allah’ın izniyle şifaya kavuşur.
  • Allah İsmi Şerifi’ni devamlı zikreden kişi, ululuk, azamet ve saygı kazanır. Herkes ona sevgi, saygı duyar, hürmet ve ikram eder; önemli sözü dinlenip tutulan kimselerden olur.
  • Kim riyazetli bir şekilde 3, 5 ya da 7 gün oruç tutar ve bu maksatla az yer, az konuşur ve az uyursa, sonra da gece yarısından sonra her gece 66 defa Lafza-i Celal zikriyle meşgul olursa, Yüce Allah ona bir Melek tayin eder. Bu Melek onu tüm kötülüklerden korur, hayırlı dünyevi istekleri için yardımcı kılınır.

Allah İsmi Şerifi İle Özel Uygulama

Bu uygulamanın faziletlerini ne kadar açıklamaya çalışırsak çalışalım, inanın yeterli olmayacaktır. Tüm isimlerin faziletlerini bünyesinde barındırdığı için, ilahi sırları da o denli cem etmektedir. Bu uygulamayı yaptıktan sonra, hayatınızdaki olumlu değişikliğe kendiniz bile inanamayacaksınız. Kalbinizden fışkıran o enerjinin farkına vardığınız andan itibaren, daha bir başka olacaksınız. İlahi gücün sizinle birlikte olduğunu ve hayatınızdaki her türlü olumsuzlukların son bulduğuna şahitlik edeceksiniz. Kısacası bu uygulama ile mucizeleri yaşamaya hazır olun.

Uygulamaya Perşembe günü oruç tutarak başlayın. Orucunuzu açarken gereğinden fazla yemek yememeye özen gösterin. Yatsı namazından sonra 2 rekat Allah rızası için namaz kılın. Namazın akabinde seccadeden kalkmadan

100 kere Estağfirullah el azim ve etûbü ileyh,

100 kere Subhânallâhi vel-hâmdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhu ekber ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm,

100 kere Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike,

7 kere Fatiha Suresi

okuyun ve el açarak özel bir hacetiniz varsa Yüce Allah’tan dileyin. Hiçbir söz etmeden uyuyun. Ertesi günden itibaren 21 gün boyunca her gün 10.000 kere (Daha fazlasını da okuyabilirsiniz) Allah ismini zikredin. Zikir esnasında abdestli olmanız önemlidir. Tek seferde 10.000 kere okumanız gerekmemektedir. Sadece ertesi güne bırakılmadan, gün içerisinde istediğiniz vakitlerde sayıyı tamamlayabilirsiniz.

Faziletleri sınırsız bu zikir, kişinin imanına göre bedeninde ve kuvvetlerinde zuhur edecektir. Kimi kardeşlerimiz 21 gün beklemeden Allah’ın da izniyle bu faziletlere nail olmuşlardır. Zahiri ve batıni faziletlere nail olan kardeşlerimiz, bu ilahi sırların devamı için mümkün olduğu sürece zikri devam ettirmelerini tavsiye ederiz.

Diğer havas uygulamaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

En Çok Tavsiye Edilen İş Bulma Duası

İş Bulma Duasıİş Bulma Duası ile alakalı çok fazla sayıda ziyaretçilerimizin talepleri oldu. Bizler de bu talepler doğrultusunda sizlere İş Bulma Dualarını paylaşmayı bir borç bildik. Mümkün olduğu kadar en çok tecrübe edilen ve olumlu sonuç alınan duaları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

Bu İş Bulma Duası da, birçok kardeşimiz tarafından tecrübe edilmiştir. Okuyan kişiler kısa zamanda iş sahibi oldular. Bu dua önemli rızık dualarından biri olduğu için, aynı zamanda iş yeri sahiplerinin müşterilerinin çoğalması ve bereketlenmesi için de okunulması uygundur.

İş Bulma Duası Uygulanışı

Perşembe günü oruç tutun. O gece Hud Suresi’ni okuyun. Cuma günü yine oruç tutun. Cuma günü öğlen ve ikindi arasında Yusuf Suresi 50, 51, 52, 53, 54, 55 ve 56. ayetlerini okuyun. Akşam namazından sonra bahsi geçen Yusuf Suresi’nin ayetlerini tekrar okuyun. Okuma işlemini tamamladıktan sonra;

100 kere Sübhanallah
100 kere Elhamdülillah
100 kere La ilahe illallah
100 kere Allahu Ekber
100 kere Estağfirullah el azim

denilir ve akabinde kendinizi Yüce Allah’ın sonsuz kudretine bırakarak niyetinizi yapın ve hiç söz söylemeden uyuyun. Diğer günler iş buluncaya kadar, bahsi geçen ayetleri mümkünse farz namazlarının ardından 5’er kere okuyunuz. Unutmayınız ki, farz namazlarının ardından yapılan dualar daha makbuldür ve duaların kabulüne vesiledir. Namaz kılamayan kardeşlerimiz de ayetleri ezberleyip gün içerisinde okuyabilirler. Okuma esnasında muhakkak abdestli olunması gerekmektedir. İş yeri sahibi olan kişiler de, iş yerine girdikleri anda bu ayetleri abdestli bir şekilde okusunlar. Bu iş bulma duasından defalarca kere faydalanılmıştır.

Okunacak Yusuf Suresi Ayetleri Arapçası

İş Bulma Duası

Yusuf Suresi

Yusuf Suresi

Yusuf Suresi

Okunacak Yusuf Suresi Ayetleri Okunuşu

Ve kâlel meliku’tûnî bihî, fe lemmâ câehur resûlu kâlerci’ ilâ rabbike fes’elhu mâ bâlun nisvetillâtî katta’ne eydiyehunn, inne rabbî bi keydihinne alîm.
Kâle mâ hatbukunne iz râvedtunne yûsufe an nefsihî, kulne hâşe lillâhi mâ alimnâ aleyhi min sûin, kâletimraetul azîzil âne hashasal hakku ene râvedtuhu an nefsihî ve innehu le mines sâdikîn.
Zâlike li ya’leme ennî lem ehunhu bil gaybi ve ennallâhe lâ yehdî keydel hâinîn.
Ve mâ uberriu nefsî, innen nefse le emmâretun bis sûi illâ mâ rahime rabbî, inne rabbî gafûrur rahîm.
Ve kâlel meliku’tûnî bihî estahlishu li nefsî, fe lemmâ kellemehu kâle innekel yevme ledeynâ mekînun emîn.
Kâlec’alnî alâ hazâinil ard, innî hafîzun alîm.
Ve kezâlike mekkennâ li yûsufe fîl ard, yetebevveu minhâ haysu yeşâu, nusîbu bi rahmetinâ men neşâu ve lâ nudîu ecrel muhsinîn.

NOT: Sadece Youtube kanalında paylaşacağımız sırlı dua ve diğer dua paylaşımlarımızı kaçırmamak için lütfen BURADAN kanalımıza abone olmayı unutmayın!!!

Sponsorlu Video

Maddi ve Manevi Her Türlü Zorluklara Kalkan Olan Sabır Duası

Sabır DuasıHz. Peygamber’e “İman Nedir?” diye sorulduğu zaman, “Sabır ve Hoşgörüdür” demiştir. Bu bağlamda bizler de bu yazımızda, maddi ve manevi her türlü zorluklara kalkan olan, az bilinen; fakat oldukça etki bir Sabır Duası paylaşmak istedik.

İnsanoğlunun kısa hayatı imtihanlardan ibarettir. Bu süreçte önümüze çeşitli zorluklar gelecek ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalacağız. Yeri gelecek dibe vuracağız, yeri gelecek sevinci yaşayacağız. Tüm bu yaşanılanların mukadderat olduğunu ve Yüce Allah’ın ilahi takdiri olduğunu asla unutmayın. Kesinlikle ama kesinlikle nasıl bir zorluk yaşarsanız yaşayın, asla isyan etmeyin kardeşlerim.

İsyan etmek yerine diliniz döndüğü sürece, bu zorluklardan kurtulmak için Sabır Duası okuyun. Savaşta nasıl hem hücum hem de savunma varsa, sabır duasını sizi savunan, sizi koruyan bir kalkan olarak görebilirsiniz. Sabır Duası, diğer dualara ek olarak okuyabileceğiniz bir duadır. Anlamını tefekkür ederek imanla okursanız, Yüce Allah’ın da izniyle en kısa zamanda, içinde bulunduğunuz zor durumdan kurtulursunuz. Kalbinizdeki hüznü neşeye çeviren, zorluklara karşı kolaylık sağlayan Sabır Duası, dilinizden düşmeyen dualarınız arasında olsun.

Okuma zamanı ve sayısı hiç önemli değil. Herhangi bir işinizi yaparken, yolda giderken, uyku dalmadan önce yatağınızda uzanırken ya da seccade üzerinde ağlarken okuyabileceğiniz etkili bir duadır. Sadece dikkat edilmesi gereken husus; her okuma anında Yüce Allah’ın sonsuz kudretini, O’nun ne kadar merhametli olduğunu ve bizleri ne kadar sevdiğini düşünerek okuyun.

Rabbiniz için sabredin. Kendinizi Allah’a emanet edin ve O’nu Vekil kılın. Şüphesiz ki Allah, işiten ve dualarınızı kabul edendir.

Okunacak Sabır Duası

İnnellahe meas sabirin

Arapçası

Anlamı

Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir.

Diğer havas uygulamaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

İmam Gazali’nin Tavsiye Ettiği Borçlardan Kurtaran Para Duası

İmam Gazaliİmam Gazali, “Kim aşağıdaki duayı adedince okur ve kendini Allah’ın sonsuz kudretine bırakırsa, dağ kadar borcu olsa da Allah o kişiyi borçlarından kurtarır.” demiştir. Bu borçlardan kurtaran para duası, sadece İmam Gazali değil, diğer alimler tarafından da önemli rızık dualarından sayıldığı için sıkça tavsiye edilmiştir.

İmam Gazali, duanın okuma günü ve zamanı olarak Cuma namazından sonra bildirmiş olsa da, farklı alimler bu zamana bakılmaksızın istenilen vakitlerde okunulabileceğini beyan etmişlerdir. Cuma namazından sonra okuma için vakti olmayan kardeşlerimiz, dilediği vakitlerde okuyabilirler.

Daha fazla okunulması çok faydalı olacağı gibi, 3, 5, 7, 11, 19 veya 21 kere de okunabilir. Bizlerin naçizane tavsiyesi, okuyabildiğiniz kadar bu faziletli duayı okumanızdır. İslam alimlerinin beyanına göre, bu duayı her Cuma 70 kere okuyan kişinin zengin olmadan ölmeyeceği söylenmiştir. Bunun için duaya olan inancın asla şüphe edilmemesi, tam bir itikatlı olunması ve okuyan kişinin haramlara dikkat etmesi gerekmektedir.  Hz. Ali ise, bir kimsenin Uhud Dağı kadar borcu olsa, bu dua sayesinde Yüce Allah hepsini ödeteceğini söylemiştir.

Bu duayı dilerseniz diğer rızık duaları ya da zikirleriyle birlikte okuyabilirsiniz. Yüce Allah, yaptığınız ve yapacağınız duaları kabul eylesin. Amin!

İmam Gazali’nin Tavsiye Ettiği Okunacak Para Duası

Allahümme ya Ğaniyyu ya Hamidu ya Mübdiu ya Muidu ya Rahimu ya Vedud. Ekfini bi halaike an haramike ve eğnini  bi fadlike ammen sivak

Anlamı

Her türlü zenginliğin sahibi, hamd kendisine mahsus olan, her şeyi eşi benzeri olmadan ve yoktan yaratan, yok ettikten sonra tekrar yaratan, merhamet ve şefkat sahibi, çok seven ve sevilen Allah’ım! Bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru! Lütfunla beni Sen’den başkasına muhtaç etme!

NOT: Video paylaşımlarımızı kaçırmamanız için, Youtube kanalımıza BURADAN abone olmayı lütfen unutmayın!

Sitemizde paylaştığımız diğer rızık dualarını da BURAYI tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Sponsorlu Video

Yasin Suresi Okunduktan Sonra Bu Duayı Muhakkak Okuyun

YasinBazı dualar vardır ki, yaptığımız duaları tamamlayıcı dualardır. Daha önceki yazılarımızda bununla alakalı Dualarınızın Kabulüne Vesile Dua – Meşiet Duası paylaşmıştık. Bu yazımızda ise, yine tamamlayıcı dualardan biri olan ve Yasin Suresi okunduktan sonra okunulması faydalı duayı siz değerli okuyucularımızla paylaşalım istedik.

Kur’an-ı Kerim’in kalbi olarak kabul edilen Yasin Suresi her türlü hacet dualarının başında yer almaktadır. Bir muradınızın hasıl olması için Yasin-i Şerif okuduktan sonra, aşağıdaki duayı okumanız daha da etkili olacaktır. Zira bu dua ile yapılan yakarışlar, Allah’a olan güveninizin bir nişanesi gibidir. Bir bakıma da yazdığınız dilekçenizin bir imzası olarak düşünebilirsiniz.

Duada geçen, Yasin-i Şerif’in Hürmetine “Ancak Sana ibadet eder, ancak Senden yardım dileriz” ilahi ifadesi hürmetine Yüce Allah hiç şüphesiz yaptığınız duayı kabul buyuracaktır. Bunun yanı sıra bu duanın okunması çok büyük sevap kazanmanıza vesile olur. Hatta bazı İslam alimlerine göre ise müstehaptır. Özellikle uykuya yatmadan evvel Yasin Suresi’ni ve akabinde bu duanın okunulması önemle tavsiye edilmiştir. Ve yine sabah kalkıp Yasin Suresi’ni ve ardından da bu duayı okuyup işe başlayan kişi, işinde muvaffak olur, bereketi, dirliği artar, akşama kadar manevi hiç bir sıkıntı çekmeden, beladan emin bir şekilde akşama kadar vakit geçirir. Bu husus bir çok İslam alimi tarafından tecrübe edilip, kabul görmüştür. Bilhassa sabah namazının ardından Yasin Suresi ve bu duayı okuyup dua ederseniz, dualarınız şimşek hızıyla kabul görür. İslam alimleri bunu 11 gün boyunca ara verilmeden yapılmasını uygun görmüşlerdir.

Yasin Suresi Okunduktan Sonra Okunacak Dua

Yasin Okunduktan Sonra Okunacak Dua

Yasin Suresi Okunduktan Sonra Okunacak Duanın Okunuşu

Ya İlahi, Ya Samedi ve aleyke mu’temedi. Ya Nasıru, Ya Muınu bi hurmeti İyyake na’büdü ve iyyake nestaın. Eınni ala külli halin bi kuvveti kudratik. Ya Muınu, Ya Rahmanu ve bi hurmeti surati Yasin ve bi hurmeti sallallahu aleyhi ve selleme ve ala alihi ecmaın.

Yasin Suresi Okunduktan Sonra Okunacak Duanın Anlamı

Ey Allah’ım, ey Dayanağım. Senden başka yardımcım yok. Sanadır güvencim. Ey Yardımcım, ey Nimet Vericim, İyyake na’büdü ve iyyake nestaın hürmetine, kuvvet ve kudretinle bana yardım et. Ey yardım edici ve esirgeyici Allah’ım, Yasin hürmetine ve Hz. Muhammed Mustafa hürmetine medet ve lütfunu benden esirgeme. Allah, Hz. Muhammed’e, onun ailesine ve ashabına rahmet buyursun.

Diğer havas uygulamaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

Hz. Süleyman’ın Mal ve Mülk Duası

Mal ve Mülk DuasıAllah-u Teala bir gün Hz. Süleyman’ı imtihan etmek için tüm kudretini elinden aldı. Her şeyini kaybeden Hz. Süleyman, Yüce Allah’ın sonsuz kudretine inanarak zengin ve güçlü olmak için dua etti. Mal ve Mülk Duası, Hz. Süleyman’ın Allah’a yaptığı dua ile terkip edilmiştir ve günümüze kadar sayısız kişi tarafından tecrübe edilen çok faziletli rızık dualarının arasında bulunmaktadır.

Mal ve Mülk Duası, Allah’ın kudretinin bir delili olarak, okuyan kişilerin rızkının bollaştığı tesirli bir duadır. Umutlarınızı kaybettiğinizi düşündüğünüz anda bu duaya sarılın kardeşlerim. Okurken tepenizdeki meleklerin de duanıza katılıp amin dediklerini kalbinizde hissetmeye çalışın.

Duayı okurken bir an önce bitirmek gayesiyle değil de, Yüce Allah’ın sonsuz kudretini düşünerek, kalbinizde zerre kadar şüphe bulundurmadan, içinizdeki enerji yoğunluğunu dışa vurarak hafif sesle okumalısınız. Burası duanın kilit noktası diyebilirim. Koşulsuz saf bir inançla yapılan dualarının icabeti de o denli hızlı olur. Bu sebepten dolayı lütfen dualarınızda acele etmeyin. Kainatın tek sahibi yüce Allah, bu dua ile bizleri de rızıklandıracaktır biiznillah.

Hz. Süleyman’ın Mal ve Mülk Duası Nasıl Uygulanır?

Mal ve Mülk Duasına başlanılmadan evvel fakirin birine az miktar sadaka verilmesi efdaldir. Okumalar Pazar günü imsak ile sabah ezanı arasında başlanılıp, geceleri de yatsı namazından sonra olmak kaidesiyle 7 gün boyunca okunur. Okuma esnasında abdestli olunması elzemdir.

İlk olarak

33 kere Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyh

33 kere Elhamdülillah

7 kere  Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm

11 kere dilediğiniz herhangi bir salavatı

okuduktan sonra, aşağıdaki duayı 12 defa okuyunuz.

Not: Tüm bu okumalara ara verilmeden tek seferde ve yalnız bir mekanda okunulması gerekmektedir.

Okunacak Hz. Süleman’ın Mal ve Mülk Duası

Zenginlik Duası

Okunuşu

Rabbiğfir lî veheb lî mülkel lâ yenbegî li ehadim min ba’dî, inneke entel vehhâb

Anlamı

Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye lâyık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!

Buraya kadar olan kısım daha önce de bahsettiğim gibi, imsak ile sabah namazı arasında ve aynı günün yatsı namazından sonra adetlerince okunmalıdır.

Gün içerisinde ise en az 1000 kere olmak üzere aşağıdaki zikir okunur.

Okunacak Zikir

Ya Ğaniyy Ya Muğni Ya Mâlikü’l-Mülk

Dileyen kişiler bu zikri 1000 kereden fazla da okuyabilirler. Sadece alt limit 1000 olarak belirtmek istedik. Ne kadar çok okursanız, haliyle de fazileti de o denli çok olur. Fakat yukarıda da belirtiğim gibi lütfen bir an önce okuyayım da bitsin gayesiyle kesinlikle okumayın.

Allah yaptığınız ve yapacağınız duaları kabul eylesin. Amin!

Diğer havas uygulamaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

Rüyada Melek Görmek İçin Dua Terkibi

Rüyada Melek GörmekRüyada Melek Görmek İçin Ne Yapmalıyız? Rüyalarımızın bizlere birer rehber olabileceğini biliyor muydunuz? Haberci Rüyalar (Rahmani) ve Alelade Rüyalar (Şeytani) olmak üzere 2 çeşit rüyalar vardır. Rüyalarımızdan haber almak için Rahmani Rüyalardan istifade edebiliriz. Bu bağlamda rüyalarımızda melekler bizlere yardım ederek, yol göstermektedirler.

Rüyanıza gelen melekten merak ettiğiniz herhangi bir hususu öğrenebilirsiniz. Bu meyanda değinmek istediğim bir nokta var; gelen meleğe lütfen sakın şans oyunlarının sonuçları gibi helal olmayan işlerle meşgul etmeyin. Bu tarz yaklaşımlarda bulunursanız, melek bir daha rüyanıza gelmez. Lütfen haram ile helali ayırt ederek bu duayı yapın.

Rüyanıza gelen melek sadece rüyada size rehberlik etmekle kalmayıp, normal hayatınızda da size yardımcı olacaktır.

Rüyada Melek Görmek İçin Okunacak Dua Terkibi

Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece yatsı namazından sonra kimsenin olmadığı, hiç bir sesin olmadığı bir mahalde abdestli bir şekilde 66 defa İhlas Sure’sini, 5631 kere Ya Allah, 1000 Kere Maşaallah ve 1000 kere de istediğiniz herhangi bir salavatı okuyun. Bunları ara vermeden tek seferde yapmanız gerekiyor. Okuma işlemi bittikten sonra asla dünya kelamı etmeden yatın ve uyuyun. Akıbetini merak ettiğiniz veya haber almak istediğiniz şeyi rüyanıza gelen melek, Allah’ın izniyle size bildirecektir.

İlk gecede melek görünmezse bu uygulama melek görününceye kadar tekrarlanabilir. Uygulama yapılırken kesinlikle kişinin içerisinde bir korku olmamalıdır.

Sitemizde yayımladığımız diğer faydalı havas uygulamaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

Ruhani Varlık Gönderme Duası

Ruhani Varlık Gönderme Duasıİrsali Hatif olarak da adlandırılan Ruhani Varlık Gönderme Duası, eski zamanlardan beri yapılan bir havas uygulamasıdır.  Buradaki amaç, kendinizi istediğiniz bir kişiye ruhani bir varlık göndererek varlığınızı hatırlatmaktır. Örneğin; size borcu olan birine borcunuzu hatırlatmak ya da kendisinden haber alamadığınız bir kişiye kendinizi hatırlatmak gibi durumlar için bu dua okunur.

Ruhani Varlık Gönderme Duası vasıtasıyla dilediğiniz kişiye ruhani bir varlık gönderilir. Bunlar genellikle cinlerdir. Karşıdaki kişi bazen alışık olmadığı bir ses olarak algılar, bazen de rüyalarında sizi görebilir. Karşıdaki kişinin enerjisine göre bu durum değişiklik arz etmektedir. Bu duayı çok sık yapmamanızı öneriyoruz. Zira karşı taraf fazlasıyla rahatsız olacaktır. Sadece ama sadece gerekli durumlarda bu duaya başvurmanızı öneriyoruz. İmam Gazali’nin çok sık kullandığı bir terkiptir ve asırlardır sayısız kişi tarafından tecrübe edilmiştir. Lütfen bunu asla bir eğlence amacı olarak kullanmayın.

Okuyan kişiye herhangi bir zarar verilmez. Fakat yine de dilerseniz okumaya başlamadan evvel koruma duası okuyabilirsiniz. Bu tür havas uygulamalarında başarı elde edilebilmesi için, uygulamanın korkmadan yapılması gerekmektedir. Lütfen içinizdeki tüm korkulardan arındıktan sonra bu uygulamayı yapın.

Yapılması Gerekenler

Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece 200 adet Ayetel Kürsi okunur. 100. ve 200. okumaya başlamadan aşağıdaki esmalar 1370 defa okunur.

Yâ Allâh Yâ Hayy Yâ Kayyûm Yâ Aliyy Yâ Azîm

200. Ayetel Kürsi okunduktan sonra aşağıdaki dua sadece 1 kere okunur. Okurken, parmakla git dercesine bir yöne doğru işaret ediniz ve duanın akabinde dilediğiniz herhangi bir salavatı okuyunuz. Salavatın sayısı kesinlikle önemli değil.

Okunacak Dua

Eselüke bi nûri vechikellezî melee erkâni arşike ve bi rûhi seyyidinâ muhammedin sallallâhü aleyhi ve sellem. En türsile hâdime hâzihil âyetiş şerîfeti li (burada kime ruhani gidecekse anne adıyla birlikte okuyunuz) fî sıfatî ve hılyetî bi eshümin min semûmin ve cerâbin min nâr.

İlk gün etki etmezse, 7 cuma gecesi icabet gelesiye kadar duanın tekrarı yapılabilir.

Diğer havas uygulamaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

Mucize Zikir Duası

Mucize Zikir DuasıBu zikrin Mucize Zikir Duası diye anılması, okuyan kişinin yaşadığı mucizelerden ötürüdür. Öyle faziletli, öyle etkili bir zikirdir ki, dilinizden ve gönlünüzden düşürmek istemeyeceksiniz. Kim bu zikir ile meşgul olursa, o kişiye sayısız sebep kapıları açılır. Her türlü hacetleriniz için en doğru ve etkili kaynağınız olacaktır.

Mucize Zikir Duası, birçok kardeşimiz tarafından defalarca kere tecrübe edilmiş bir uygulamadır. Tam bir inanç ile okursanız, Yüce Allah’ın da izniyle hacetleriniz tez zamanda kabul görür. Özellikle rızık konusunda faydası muazzam etkili bir duadır.

Mucize Zikir Duasının Uygulanışı

Bu duaya başlamadan evvel her ne niyet için okunacaksa evvela Allah rızası için 2 rekat hacet namazı kılın. Namaz bitince el açıp hacetinizi dile getirin. Daha sonra yerinizden kalkmadan;

33 kere Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyh

33 kere Elhamdülillah

33 kere istediğiniz herhangi bir salavatı okuyun.

Daha sonra 170 kere Ayetel Kürsi okuyun.

Ayetel Kürsi Okunuşu

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Tüm bu okuma işlemleri tek seferde hacet namazının ardından okunduktan sonra, günde en az 1000 kere gün sayısı belirtilmeksizin aralıksız her gün aşağıdaki zikri okuyunuz:

Ya Latif, Ya Kafi, Ya Ğaniyy, Ya Muğni, Ya Fettah, Ya Rezzak

Sayı olarak en az 1000 kere denilse de, sizler bu zikri ne kadar çok okursanız o kadar çok faydasını Yüce Allah’ın izniyle görürsünüz. Bu duayı her 21 günde bir hacetlerinizin kabulü için tekrar edebilirsiniz. Zikir kısmını aralıksız her gün dilediğiniz vakitlerde okuyabilirsiniz. İman ve inancınızın da burada ne kadar önemli olduğu su götürmez bir gerçektir.

Sitemizde daha önce yayımladığımız Hacet Duaları ile alakalı faydalı diğer yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

Alemleri Dize Getiren Hz. Süleyman’ın Kasemi

KasemBu kasem, Hz. Süleyman tarafından kullanılmış olup, tüm alemleri dize getirme konusunda çok değerli bir duadır. Hz. Süleyman bu kasemi okuyunca tüm cinler kendisine koşulsuz itaat etmişlerdir. Ne zaman bir cin kendisine karşı gelse, Hz. Süleyman hemen bu kasemi bir kere okurmuş.

Hz. Süleyman’ın bu kasemi gerçekten çok etkili bir kasemdir ki, havas uygulamalarının ardından bu kasemi muhakkak okumanızı tavsiye ederiz. Sizler bu kasemin faziletlerine canlı şahit olmadığınız sürece, bizler burada ne kadar yazıyla anlatmaya çalışsak da yeterli olmayacaktır. Her türlü zorluğunuzun kalkması için, içinde bulunmuş olduğunuz sıkıntıların defi için bu kasemi tüm inancınızla okuyun. Kısaca aklınıza gelebilecek her türlü hacetiniz için bu kasemi okuyun. Şayet bu kasemi ezberler ve gün içerisinde adet gözetmeksizin aklınıza geldiği her zaman okursanız, o zaman nasıl mucizeler yaşayacağınızı ancak siz görebilirsiniz.

Bunların haricinde bu kasemin okuma adedi günde 21 defa olup, okurken de kündür, lüban amberi, dövülmüş cavi ve kizbere tütsüleri yakılmalıdır. Bu tütsüleri bulmanız mümkün değilse herhangi bir tütsüyü yakabilirsiniz. Kasemi 21 kere okuduktan sonra hacetinizi söyleyebilirsiniz.

Okunacak Kasem

Bismillahil hayyül kayyümür rahmanirrahim. Rabbi Cibril ve Mikail ahin ahin ahin Ahiyyen Şerahiyyen Ahiyyen Hahiyyen Nemahiyyen edunayi esbaütin ali şeddayi Şelacasin Şelyekuşin Taltıkeşin Tatkelyuşin Mehluşehın Behmeşin Hemyuşin Yeşhişin Şenaheşin Mertatkeyuşin Nafehlemin Ğuyusen Nafğalasavesin ma a’zamü hazel kelamü ma a’zamü sultanillahi uhtirika men asa esma allahü binnaril mükadeti asikubihimür racifi vel fezeış şedidi ver rev-ıl azimi vel azabil elim.

Diğer havas uygulamaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

error: Bunu Paylaş kısmından paylaşabilirsiniz!!!