Pişman Etme Duası

Pişman Etme DuasıSon zamanlarda bize sorulan en çok sorulardan biri Pişman Etme Duası Var Mı? oldu. Size yaptığı davranışlarından dolayı birini pişman etmek için sizlerle paylaşacağımız bu dua oldukça etkilidir. Pişman edeceğiniz kişi, gerek sizi üzen eşiniz ya da sevgiliniz olabileceği gibi, kötü davranışlarından bıktığınız müdürünüz ya da patronunuz da olabilir. Kısacası sizi üzen, size haksızlık yaptığını düşünen her kişi için okuyabileceğiniz etkili bir duadır. Pişman etmek için çok fazla etkili dualar mevcut. Mümkün olduğu kadar sizlere kesinlikle tecrübe edilmiş ve en kısa sürede etkisini gösterenleri paylaşacağız.

Pişman Etme Duasının Kahır Duasından Farkı Nedir?

Kahır Duaları ile Pişman Etme Duaları her ne kadar benzer oldukları düşünülse de, Pişman Etme Duası Kahır Dualarına nazaran daha masum kalmaktadır. Çünkü burada asıl amaç, size kötülük yapan kişinin davranışından dolayı onu pişman etmek ve hatasını anlayıp size düzgün davranmasını sağlamaktır.

Pişman Etme Duasının Okuma Zamanı

Bu duanın etkili olabilmesi için, ikindi ile akşam namazı arasındaki vakitte okunulması önerilmektedir.

Pişman Etmek İçin Okunacak Dua

Yukarıda belirtilen vakitte ilk olarak 21 kere Nas Suresi okunacaktır. Akabinde 21 kere Tebbet Suresi okunacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken ince bir ayrıntı var; Nas Suresini Besmele ile okurken, Tebbet Suresinde kesinlikle Besmele okumayın.

Sureler okundukta sonra 100 kere
Yâ Allâh yâ Karîb yâ Semî yâ Mucîb yâ Serî yâ Cebbâr yâ Mütekkebbir yâ Kahhâr yâ Şedîdel Batşi

okuyun. Daha sonra gün içerisinde aklınıza geldiği sürece sayısına bakılmaksızın

Ya Kahhar Ya Şedildel Batşi

zikrini okuyun.

Bu uygulamayı 21 gün boyunca tekrarlayın. 21 güne kalmadan size yaptığı haksızlıktan dolayı pişman olacaktır. Okuma esnasında size haksızlık yapan kişinin fotosunu önünüze koyabileceğiniz gibi, gözünüzü kapatarak onu düşünebilirsiniz.

Defalarca kere tecrübe edilmiş bir duadır ve size haksızlık yapan kişi kısa zamanda bin pişman olacağı gibi, bu dualar ile koruma kalkanınız oluşacaktır. Sizlere maddi ve manevi hiçbir varlık zarar veremeyecektir. Okumaya başladığınız ilk günden itibaren sizi koruyan o enerjinin farkına varacaksınız.

Diğer havas uygulamaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Geri Çevrilmeyen Dilek Duası

Geri Çevrilmeyen Dilek DuasıGeri çevrilmeyen dilek duası, defalarca tecrübe edilmiş faziletli dualardan biridir. Allah’ın isminin zikriyle nice hacet kapılarının açıldığının bir delili olarak bu dua, gönlünüzden geçen dileklerin kabulüne vesile olacaktır. Dilek dualarının olmazsa olmazı, yapılan duaya olan inançtır. Kalbinizde en ufak şüphe olmadan uygulanması gerekir. Duaların kabulü bazen zaman alabilir. Burada önemli olan sizin sabırlı ve ısrarcı olmanızdır. Duaları okurken de kesinlikle sayıyı bitirmek için alelacele okuma yapmayın. Zikirleri ve duaları içinizde hissederek yaparsanız, o enerjiyi yayarak gücüne güç katabilirsiniz.

Geri Çevrilmeyen Dilek Duası Nasıl Yapılır?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi öncelikle dileğinizin kabul olacağı konusunda asla şüpheniz olmamalıdır. Tüm okuma ve zikir esnasında abdestli olmanız gerekmektedir. Okuma için belirli bir gün bulunmamaktadır. Dilediğiniz herhangi bir gün okumaya başlayabilirsiniz. Bu okumayı farklı günlerde sık sık da yapabilirsiniz. Aslında ne kadar çok yaparsanız, hacet kapılarını o kadar çalmış olursunuz. Zaman olarak ise uykudan kısa süre önce okunulması gerekiyor. 2 rekat hacet namazı kılın. Muhakkak İnşirah Suresi’nin Fatiha’dan sonra zammı sure olarak okuyun.

İnşirah Suresi Okunuşu

Elem neşrah leke sadrak. Ve vada’nâ anke vizrak. Ellezi enkada zahrak. Ve rafa’nâ leke zikrak. Feinne meal usri yüsrâ. İnne meal usri yüsrâ. Feizâ ferağte fensab. Ve ila Rabbike ferğab.

Hacet namazını kıldıktan sonra dileğinizi el açıp Yüce Allah’ın sonsuz kudretini düşünerek O’ndan dileyin.

Daha sonra yerinizden kalkmadan Peygamber Efendimiz’e canı gönülden salavat getirin. Salavatı adedi ve çeşidi önemli değil. Sadece sanki onun huzuruna çıkıyormuşsunuz gibi hissedin ve o duyguyu yaşamaya çalışın.

Salavat okuması bittikten sonra 1499 kere Selamun kavlem mir rabbir rahim diye zikredin. Okuma bittikten sonra kimseyle konuşmadan yatağınıza gidin ce uykunuz gelinceye kadar Ya Latif diye zikredin.

Ertesi gün uyandıktan sonra gün içerisinde aklınıza geldiği müddetçe Ya Latif diye zikretmeye devam edin. Bu zikir üzerine devam ederseniz, Allah’ın izniyle dileğiniz kabul olacaktır.

Diğer havas uygulamaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Çok Etkili Bereket Duası

Bereket DuasıBereket, malınızın ve mülkünüzün daim olmasına fayda sağlayan gizli bir kalkandır. Ne kadar malınız çok olursa olsun, bereketi olmadıktan sonra o malın sıcakta eriyen bir buzdan farkı yoktur. Bazen birine bir şeyler ısmarlarsınız ve karşılığında “Allah Bereket Versin!” gibi çok sade, ama bir o kadar da farkında bile olmadığınız çok etkili bir dua ile karşılık alırsınız. Aslında o kadar güzel bir dua aldınız ki, bunun kıymetini bilseydiniz, hep size böyle içten dua etsinler isterdiniz. İşte Bereket Duası damarlarımızda dolaşan kan gibi hayatımızın olmazsa olmazları arasındadır. Bu yazımızda sizlere, Allah katında makbul gören, çok etkili bereket duası nasıl yapılır onu anlatacağız.

Bereket Duasının Faziletleri Nelerdir?

Bereket duası, fazileti bakımından oldukça zengin, Allah katında makbul diye anılan dualar arasında yer almaktadır. Bu dua ile ekilen ekinlerin hasadı daha bol olur. Bereket duası ile girişilen işlerin kazancı çok olur. Müşterisi az olan bir işletme sahibi bu duayı yaparsa, müşterileri artar. Kim bu duayı içinde hiçbir şüphe olmadan yaparsa, kısa zamanda hanesindeki bolluğu fark eder. Bu Bereket Duası, 7 kat semadan rızkı ve bereketi indirir. Sadece bununla kalmaz, hanesinde huzur daim olur ve sıkıntı kalmaz.

Bereket Duası Nasıl Yapılmalıdır?

İlk olarak Perşembeyi Cumaya bağlayan gece, önünüze ağzı açık bir şişede ya da sürahide su bulundurun. 7 Kere Vakıa Suresi’ni okuyun ve her okumanın sonunda suya üfleyin. Yatmadan önce bu sudan biraz için ve uyuyun. Ertesi gün Cuma salasından sonra ezan okunmadan önce(Sala ile ezan arasında) aşağıdaki duayı 11 kere okuyun ve ardından dün akşamki okuma esnasında önünüzde bulunan sudan biraz daha için.

Okunacak Dua Arapçası

Bereket Duası

Okunuşu

“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.”

Anlamı

“Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun Rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegâne Malik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş.”

Yüce Allah, yaptığınız ve yapacağınız duaları dergâhı izzetinde kabul eylesin.

Diğer havas uygulamaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Bekarlar İçin Kısmet Açma Duası

Bekarlar İçin Kısmet Açma DuasıSevgili Peygamberimiz (SAV), “Evleniniz, çoğalınız, çünkü ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim.” demiştir. Hadisten de anlaşılacağı üzere evlenmek bizlere öğütlenmiştir. Kimimiz bu kutlu emele ulaşırken, kimimiz de hayatını bekar olarak sürdürmektedir. Bekar olarak hayatlarına devam edenler genelde kısmetlerinin kapalı olduğundan mustariptirler. Bu yazımızda Bekarlar İçin Kısmet Açma Duası nasıl yapılır onu anlatacağız. Ne kadar çok kardeşimiz bu etkili duadan faydalanırsa, bizleri ziyadesiyle mutlu edecektir. Allah yaptığınız ve yapacağınız duaları kabul eylesin.

Bekarlar İçin Kısmet Açma Duası Kimler Tarafından Yapılır?

Yalnız kalmak istemeyen her bekar erkek veya kadın bu duayı gönül rahatlığıyla yapabilir. Hasıl niyeti evlenmek olan herkes bu duayı yapabilir. Okuma, belirli bir kişi için yapılmaz. Yani genel olarak kısmetin açılması ve kısa zamanda hayırlı bir evlilik yapılabilmesi için okunabilir. Sadece belirli bir kişiyi etkilemek için şu duayı yapabilirsiniz.

Bekarlar İçin Kısmet Açma Duası Ne Zaman Yapılır?

Bu duanın yapılması için kesinlikle verilmiş bir zaman vardır; Hicri ayın ilk perşembeyi cumaya bağladığı gece yapılmalıdır. Örnek ile belirtmek gerekirsek: Bugün Miladi takvime göre 08.09.2022 tarihindeyiz. Hicri takvime göre ise 12 Safer 1444. Gelecek hicri ayın ilk Perşembe günü ise, 3 Rebiul-Evvel 1444 olan 29.09.2022’dir. Bu şekilde kendiniz hesaplama yapabilirsiniz. Önemli olan burada, hicri takvime göre ayın ilk Perşembeyi Cumaya bağlayan gece olmasıdır.

Duanın Faziletleri Nelerdir?

Kısmeti kapalı kişilerin, kısmetlerinin tez zamanda açıldığı, oldukça etkili bir kısmet açma duasıdır. Bu duayı canı gönülden, halis bir kalp ile yapan kişiler, tez zamanda hayırlı evlilik yapacağı kişiyle karşılaşır ve Allah’ın izniyle de yine en kısa zamanda evlenir. Tecrübeyle defalarca kere sabit denenmiş dua olarak geçmektedir.

Yapılması Gerekenler:

Yukarıda belirtilen zaman çerçevesinde, akşam ezanı okunduktan sonra Allah rızası için 2 rekat namaz kılınır. Namaz bittikten sonra bir miktar sirke ve bir tutam çörek otu bulun. Çörek otunu sirkenin içine atın ve sirkeyi önünüze koyun.

İlk olarak 11 kere besmele ile birlikte İhlas Suresini okuyun. Daha sonra 11 kere Nas, 11 kere Felak ve 11 kere Ayetel Kürsi’yi okuyun. Her sureyi okuduktan sonra sirkeye üfleyin. En son olarak da 1000 kere Ya Şekur İsm-i Şerifi’ni zikredin.

Tüm okumalar bittikten sonra sirkeden bir miktar için. Ne kadar içtiğinizin önemi yok. Ayrıca bu sirkeyi yemekleriniz de kullanabilir, başkaları da içebilir. Bundan sonra gün içerisinde aklınıza geldiği sürece Ya Şekur zikri ile meşgul olun. Allah’ın izniyle en kısa sürede kısmetiniz açılacak ve hayırlı evlilik yapacağınız kişiyle tanışacaksınız.

Diğer havas uygulamaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Zeytin Yaprağı Duası – En Kabul Olan Dua

Zeytin Yaprağı DuasıZeytin Yaprağı Duası, İmam Şazili’ye atfedilen tesiri kuvvetli dualardan biridir. Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, İmam Şazili Hazretlerinin mana aleminde kendisine öğretilen birçok makbul duaları mevcuttur. Kimileri çok bilindik olup, kimileri de sır gibi saklanılmaktadır. Bu yazımızda yıllardan beridir günümüze gelen bu tesirli Zeytin Yaprağı Duasını sizler için gün yüzüne tekrar çıkartıyoruz. Öğretmek bizden, uygulamak sizlerden. Ne mutlu bu duanın kıymetini bilenlere. İnşallah, sizler de bu duanın tesirini tez zamanda yaşarsınız.

Zeytin Yaprağı Duası Nedir?

Bazı dualar vardır ki, İslam alimlerine mana alemlerinde öğretilmişlerdir. Bu sebepten dolayı bu tür dualar, diğerlerine nazaran daha etkili ve tesiri hızlıdır. Zeytin Yaprağı Duası da bu tarz dualardan biridir. En makbul dualar arasında yer aldığı için, en kabul olan dua olarak da bilinmektedir. Ayrıca Zeytin, Kur’an-ı Kerim’de adı zikredilen bir meyvedir.

Zeytin Yaprağı Duasının Faziletleri Nedir?

 • Her türlü hacetlerin kabulü için eşsiz bir duadır.
 • Borçlardan kısa zamanda kurtulmaya yarar.
 • Hafızayı fazlasıyla güçlendirir.
 • Kısmeti kapalı olanların kısmeti açılır.
 • Eceli gelmeyen hastanın hastalığı iyileşir.
 • İşsiz olan kişinin rızkı ayağına gelir.
 • Hamile kalamayan kadın bu duayla hamile kalır.
 • Sürekli bu duayı yapan kişinin malı, mülkü çoğalır.

Zeytin Yaprağı Duası Nasıl Yapılır?

İlk olarak bir zeytin ağacından dua için gerekli olan 7 adet zeytin yaprağı alın. Duaya başlamadan önce salı, çarşamba ve perşembe günü Allah rızası için 3 gün oruç tutun. Orucunuzu ilk olarak muhakkak zeytin ile açın. Oruç tuttuğunuz son gün yatsı namazından sonra Allah rızası için 2 rekat namaz kılın. Namazın ardından hacetiniz ne ise yerinizden kalkmadan Allah’tan isteyin. Niyetinizi yaptıktan sonra 7 adet zeytin yaprağını su dolu sürahiye koyun ve

7 kere Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etûbu ileyh,
7 kere Ayetel Kürsi,
7 kere İhlas,
7 kere Nas,
7 kere Felak,
7 kere Vet tini vez zeytuni,

okuyun. Tüm bunları 7 gece boyunca yapın. Her okumada sürahi ve içerisinde yapraklar olmalıdır. Okuma zamanı yatsı ile sabah namazı arasındaki bir vakitte yapılmalıdır. 7. günün sonunda tüm okumalar bitince sürahiden 1 bardak su için. O suyu içerken tüm enerjinin içinize dolduğunu hissedin. Daha sonra ertesi gün sürahideki suyu, yaprakları aldığınız zeytin ağacının dibine dökün. Suyu dökerken muhakkak abdestli olun ve dökerken sürekli Vet tini vez zeytuni diye söyleyin. Yüce Allah’ın izniyle en kısa sürede duanıza cevap alacaksınızdır. Belirli aralıklarla bu duayı tekrarlamanız daha da makbul olacaktır. Allah yaptığınız ve yapacağınız dualarınızı kabul eylesin. Amin!

Diğer havas uygulamaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

Amenerrasulü – Sırları ve Faziletleri

AmenerrasulüAmenerrasulü, Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi olan Bakara Suresi’nin 285. ve 286. ayetlerinde yer almaktadır. Yüce Allah tarafından Miraç gecesi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (SAV)’e Medine’de verilen üç hediyeden biridir. Bu sebepten dolayı Peygamber Efendimiz bu duayı önemle vurgulamıştır.

Cennet hazinelerinden biri olarak Peygamber Efendimiz’e hediye edilen bu dua, asırlardır en faziletli dua olarak çeşitli alimler tarafından kabul gören ortak bir inanışa sahiptir. Amenerrasulü, her türlü belayı sizlerden uzak tutan, aynı zamanda da maddi ve manevi güzellikleri okuyan kişiye celb eden bir etkiye sahiptir. Mümkün olduğu kadar bu duayı dilinizden düşürmeyin. Cenabı Hakk’ın izniyle, cennet hazinelerinden hediye olarak gönderilen bu duayı okuyarak faydasını fazlasıyla göreceksinizdir.

Amenerrasulü’nün Faziletleri Nelerdir?

Kim Amenerrasulü’yü yatmadan önce bir kere bile okursa, tüm geceyi ibadet etmiş gibi kendisine sevap yazılır. Amenerrasulü’yü düzenli okuyan kişi Yüce Allah’ın sevgisini kazanır, hayır kapıları kendisi için açılır ve bütün arzuları gerçekleşir. Bereketin artması, malının ve mülkünün çoğalması için Amenerrasulü okunur. Amenerrasulü, maddi ve manevi sıkıntılara karşı kişinin kalkanı gibidir. Manevi anlamda sıkıntıda olan kişi çokça okursa, kendisine ferahlık gelir. 41 gün boyunca her gün 41 kere Amenerrasulü okuyup, bir bardağa üfleyen ve o sudan 41 gün boyunca içen kişiye çeşitli sırlar aşikar edilir. Bunun için aynı zamanda tam bir itikat sahibi olmak da gerekir.

Amenerrasulü Arapçası

Amenerrasulü Arapçası

Amenerrasulü Okunuşu

Amenerrasûlu bimâ unzile ileyhi mir rabbihi velmu’minûn Küllun âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi lâ nüferriku beyne ehadin mir rusulih Ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ ğufrâneke rabbenâ ve ileykelmesîr (Bakara-285)

Lâ yükellifullâhü nefsen illâ vus’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tu âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta’nâ rabbenâ velâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehu alelleżîne min kablinâ rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih va’fu annâ vağfir lenâ verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn

Amenerrasulü Anlamı

” Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”(Bakara-285)
Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” (Bakara-286)

Diğer havas uygulamaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

19 Duası Mucizesi

19 Duası19 Duası, İmam Şazili Hazretlerinin derlemiş olduğu, hacetlerin kabulü için çok etkili mucizevi bir dua derlemesidir. Bu dua mana aleminde İmam Şazili Hazretlerine öğretilmiş ve kötü emelleri olan kişilere öğretilmemi öğütlenmiştir. Günümüze kadar gelen bu dua derlemesi, etkisi açısından önemli hacet dualarından bir olarak kabul edilmektedir.

19 Duası, aklınıza gelebilecek her türlü hacetler için yapılabilir. Bu bakımdan faziletleri sonsuz desek abartmış olmayız. Ayrıca 19 sayısının tasavvufta çok ayrı bir gizemi vardır. Bununla alakalı ileride başlı başına bir yazı paylaşmak istiyoruz. Mucizevi etkilere sahip bu 19 Duası, hacetlerinizin kabulüne Yüce Allah’ın da izniyle vesile olacaktır.

19 Duası Nasıl Yapılır

19 Duası, Perşembeyi Cumaya bağlayan gece yatsı vaktinden sonra 19 gün boyunca abdestli olarak okunur. Hanımlarımız özel günlerine denk gelirlerse tüm dua uygulamasına baştan başlamalıdırlar.  İlk olarak 2 rekatlık hacet namazı kılınmalıdır. Namaza başlarken, “Niyet ettim Allah rızası için 2 rekatlık hacet namazı kılmaya” diyerek niyet edin. Namazın ilk rekatında Fatiha’dan sonra 19 kere Felak Suresi okunmalıdır. 2. rekatta ise Fatiha’dan sonra 19 kere Nas Suresi okunmalıdır. Namazın sonunda oturduğunuz yerden hiç kalkmadan 19 kere Besmele okuyun ve hacetiniz neyse Yüce Allah’tan dileyin.

Not: Yalnız şunu belirtmek isterim ki, gerek duaya başlamadan gerekse dua esnasında kalbinizde en ufak şüphe olmaması gerekmektedir. Yüce Allah’ın kudretinin sonsuz olduğunu idrak ederek ve dualarımıza en hızlı şekilde icabet edeceğini düşünerek duaya başlayın ve aynı minvalde bitirin. Yüce Allah her şeye Kadir’dir.

Namaz bittikten sonra sırasıyla aşağıda belirtilenleri 19 kere okuyun;

 • Besmele (19 kere)
 • Fatiha Suresi (19 kere)
 • İhlas Suresi (19 kere)
 • Ayetel Kürsi (19 kere)
 • Amenerrasülü (19 kere)

Tüm bu yazılanları eksiksiz şekilde 19 gün boyunca devam etmeniz gerekmektedir. 19. günün sonunda, okumayı tamamladıktan sonra yine 2 rekatlık hacet namazı kılın. İlk hacet namazında olduğu gibi aynı şekilde niyet edip, yine 1. ve 2. rekatta okunulması gereken sureleri adetlerince okuyun. Namaz bittikten sonra ellerinizi açın, 19 kere Besmele okuyun ve aynı hacetinizi Yüce Allah’tan dileyip AMİN! deyin.

19 Duasını eksiksiz ve hiçbir şüphesi olmadan okuyan kişiler, Allah’ın izniyle mucizevi etkilerini en kısa zamanda yaşayacaklardır. İnşallah ne demek istediğimi tüm bunların sonunda anlarsınız.

Allah-u Teala, yaptığınız ve yapacağınız duaları dergahı izzetinde kabul eylesin. Amin!

Diğer hacet duaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

Mucize Arınma Yöntemi

MucizeŞanssız olduğunuzu zaman zaman düşünür müsünüz? Şans derken aklınıza hemen şans oyunları gelmesin. İstediğiniz işi bir türlü bulamıyor musunuz? Maddi anlamda sürekli sıkıntılar mı yaşıyorsunuz? Tüm çabalarınıza halen daha sevgiliniz yok mu? Tüm bu şanssızlıklara “Artık Son!” deme zamanı çoktan geldi. Mucize Arınma Yöntemi, maddi ve manevi her türlü fırsatlara kapı açan bir uygulamadır.

Uygulamanın başarılı olabilmesi için bazı hususlara dikkat etmeniz gerekmektedir. Öncelikle uygulama esnasında yanınızda kimse bulunmasın ve uygulamayı bölmeden yapın. Başka bir önemli nokta ise, uygulamayı yaparken kalbiniz ile tasdik edip,  yürekten inanmanızdır. İnanmak bu uygulamanın temel esasıdır.

Mucize Arınma Yöntemi Ne Zaman Yapılır

Mucize Arınma Yöntemine, ayın en parlak olduğu dolunay gecesi yatsı ezanından sonra başlanır. Dolunay gecesi başlanılması çok önemlidir.

Mucize Arınma Yöntemi Nasıl Yapılır

Dolunay gecesi başlanılmak üzere, cam bir sürahiye su doldurun. Suyu önünüze alın ve hayatınıza dair ne kadar korkularınız, endişeleriniz varsa, başınıza gelen tüm olumsuzlukları, talihsizlikleri hepsini sesli bir şekilde suya doğru anlatın. Siz bunları anlatırken sanki birinin de bunları not ederek size o an çözüm ürettiğini düşünün. Sorunlarınızı anlatırken bunlardan kurtulup hafiflediğinizi, başınızın üzerinden göğe bir ışık yükseldiğini ve bu kanaldan dertlerinizin sizden uzaklaştığını hayal edin. Bu işlem bittikten sonra suyu evinizin dışında bir yere dökün.

Daha sonra duş alın. Duş alırken Kevser havuzunda Meleklerin sanki sizi yıkadığını hissedin. Yıkanırken sürekli Ya Kuddüs esmasını zikredin. Bedeninizin rahmet yağmuruyla yıkanıp tüm negatifliklerden arındığını hayal edin. O an hafiflediğinizi hissedeceksiniz. En son olarak gusül abdesti alarak yıkanma işlemini bitirin.

Az evvel kullanmış olduğunuz sürahiye yine suyu doldurun ve önünüze koyun. 19 Kere Besmele çekin ve ardından 489 kere Ya Fettah esmasını zikredin. Sonrasında sürahiye hayatınızdaki olumsuzlar sanki hiç olmamış gibi isteklerinizi sesli anlatın. Yani hayatınızdaki o olumsuzlukları sanki hiç yaşamamışçasına, olmasını istediğiniz dileklerinizi yaşıyormuşsunuz gibi hayal ederek anlatın. Anlattıktan sonra 41 adet Ayet-el Kürsi okuyun ve Amin diyerek suya üfleyin. Akabinde suyu içip hiç konuşmadan yatınız. Bu uygulamayı baştan sona 7 gece aralıksız devam edin. Allah’ın izniyle hayatınızdaki tüm olumsuzluklardan arındığınızı hissedeceksiniz.

Youtube kanalımıza da BURADAN abone olmayı lütfen unutmayın.

Faziletli Mıknatıs-ül Ediye Duası

Mıknatıs-ül Ediye Duasıİbnül Arabi, mana aleminde kendisine sayısız dua terkibi bildirilmiş İslam alimlerinden biridir ve tüm hayır kapılarını açan, faziletleri muazzam ve sırları su götürmez bir gerçek olan Mıknatıs-ül Ediye Duası’nı terkip etmiştir. Mıknatıs-ül Ediye Duası adın da anlaşılacağı üzere, aklınıza gelebilecek her türlü hayrı kendine çeken, faziletleri sonsuz, sırlarının hepsi henüz açılmamış, etkisi kuvvetli bir duadır.

Gerçekten bu dua hakkında ne söylesek az kalır. İbnül Arabi bu duanın için bazı sırlar saklamıştır. Onlara muvaffak olan kişilerin bu sırları kimseye açık etmemesini bilhassa tembihlemiştir.

Faziletleri

Bu dua aklınıza gelebilecek her türlü hayrı sizlere mıknatıs gibi çeker. O kadar faydalı bir duadır ki, bugüne kadar birçok kişi bu duadan ziyadesiyle faydalanmışlardır. Kısmeti kapalı olanların kısmeti bu duayla birlikte açılır. İnsanlar tarafın çok sevilen bir olursunuz. Bu duayı okumaya başlayınca üzerinize nur yağacak ve toplumda ayın nuru gibi ışıldarsınız. Evli olmayan kişi kısa zamanda hayırlı bir evlilik yapar. Maddi açıdan sıkıntı çeken kişiler bu duayı okurlarsa, maddi zorlukları kısa zamanda kalkar ve feraha kavuşurlar. Bunların yanı sıra İbnül Arabi, duanın içerisine bazı sırlar gizlemiştir. Bu sırları keşfeden kişinin kimseye açık etmemesi özellikle tembihlemiştir.

Faziletli Mıknatıs-ül Ediye Duası

Tüm Kalpleri Mıknatıs Gibi Çeken Dua
Tüm Kalpleri Mıknatıs Gibi Çeken Dua

Okuma Zamanı ve Adedi

Bu duayı muhakkak düzenli olarak aralıksız her gün okumalısınız. En az okuma adedi sabah 10 ve akşam 10 olmak üzere günde 20 adettir. Fakat sizler bu duayı ne kadar çok fazla okursanız, sırlarına da o kadar mazhar olursunuz. Bu sebepten dolayı okuma adedini fazla tutmanız sizlerin faydasınadır.

Faziletli Mıknatıs-ül Ediye Okunuşu

Bismillahirrahmanrahim.
Sübhane men el ceme külle cebbarin bi kudratihi ve ehata ılmühü bima fi berrihi ve bahrihi tehassantü bi esmai hilleti ekfaluha el azametü lillahi ve miftahuha. La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme bi nuri vechikeh fezni min eşrari halkıke vehfezni ya men setruhu cemilun ya vahiden kable külli ehadin ve ya vahiden ba’de külli ehad. La tekilni li ehadin bi hakk.
Kul hüvallahü ehad.
İ vallahi ehad. İ vallahi, i vallahi, i vallahi.
Allahus samed. İ vallahi, i vallahi, i vallahi
Lem yelid. La vallahi, la vallahi ,la vallahi
Velem yuled. La vallahi, la vallahi, la vallahi
Ve lem yekün lehü küfüven ehad. La vallahi, la vallahi, la vallahi.

Allahümme bi hakkı hazihissuratil acibetişşerifeti es elüke en tahcu beni min külli şerrin yenzilu minessemai ve min külli şerrin yehrucu minel ard. Ve min külli şerrin ma teliduhun nisau bi elfi. La havle ve la kuvvete illa billahil alliyyil azim.

Bismillahirrahmanirrahim.
Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Bismillahirrahmanirrahim.
Kul e’ûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrin neffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Bismillahirrahmanirrahim.
Kul e’uzü birabbin nâs. Melikin nâs. İlâhin nâs. Min serril vesvâsil hannâs. Ellezî yüvesvisu fî sudûrin nâs. Minelcinneti vennâs.

Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdulillâhi rabbil’alemin. Errahmânirrahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtal müstakîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim ğayril meğdûbi aleyhim ve leddâllîn. Amin

Faziletli Mıknatıs-ül Ediye Manası

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
Tahakküm ve baskıyı meslek haline getiren zorba zalimlere kudretiyle gem vuran ve karada ve denizde mevcut olan her şeyi ilmiyle kuşatan Yüce Allah Sübhan’dır; her türlü eksiklikten münezzeh ve her türlü kemal vasıfları ile muttasıftır. Ben de, O’nun, kilitleri “Azamet Allah’ın şanıdır.” ve anahtarı “Gerçek havl ve kuvvet yalnız ululuk ve azamet tahtının yegane sahibi olan Allah’a aittir.” kelime ve hakikatleri olan isimlerine sığındım.

Ey o birbirinden güzel isimlerin olan Yüceler Yücesi Allahım! Nur-u vechin hakkı için bu kulunu şerir kulların kötülüklerinden koru. Ey herkesten önce ve sonra tek olan ve kullarını en güzel şekilde koruyup kollayan Rabbim! Beni de muhafaza buyur. “De ki, O, Allah’tır, gerçe ilahtır ve birdir.” ayet-i kerimesi hakkı için beni kimseye terk etme. Yemin olsun ki Allah birdir.”Yemin olsun Allah’a ki öyledir” “Allah Samed’dir” “Yemin olsun Allah’a ki öyledir” “Doğurmamıştır” “Yemin olsun ki Allah doğurmamıştır” “Doğrulmamıştır” “Yemin olsun ki Allah doğrulmamıştır” “Hiçbir şey de O’na denk olmamıştr.” “Yemin olsun Allah’a ki, hiçbir şey O’na denk olmamıştır”

Allahım! Bu harika ve şerefi pek yüce olan İhlas sure-i celilesi hakkı için, beni gökten inen, yerden çıkan ve anaların doğurduklarından kaynaklanan bütün kötülük ve zararlardan koru. Bin “La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim” hakkın için duamı kabul buyur Allahım!

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, Sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). Doğurmadı ve doğurulmadı. O ‘na bir denk de olmadı.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
De ki; “Sığınırım o sabahın Rabbine, yarattığı şeylerin şerrinden. Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden, o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!”

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
De ki; “Sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümdârına, insanların ilâhına, o sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. Gerek cinlerden, gerek insanlardan.”

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Hamd Âlemlerin Rabbi Allah’adır. Rahman’dır, Rahim’dir O. Hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâlikidir. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

Not: Sadece Youtube kanalında paylaşacağımız hiçbir yerde yayınlanmamış çok etkili muhabbet dualarını kaçırmamak için hemen BURADAN kanalımıza abone olmayı unutmayın.

Sponsorlu Video

Rahim İsminin Anlamı ve Hikmetleri

RahimKutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de 220 defa geçen Rahim ismi şerifi, ihsanı devamlı olan anlamına gelmektedir. Rahman ismi gibi, Rahim ismi şerifi de Besmelenin içerisinde yer almaktadır. Bu sebepten dolayı Yüce Allah’ın kudretli isimleri arasında yerini almıştır. Bu isim, tamamen hayırla alakalı olup, hiçbir zaman zararı içermez. Aynı zamanda Allah-u Teala’nın kulları arasında ayırt etmeksizin, onlara ne kadar sonsuz mağfiret ve bağışlama sahibi olduğunun bir göstergesidir.

Tavsiye Edilen Okuma Zamanı ve Adedi

Ebced değeri 258 olduğundan dolayı zikir adedi 258 olup, en uygun okuma zamanı ise Pazar Güneş saatidir.

Rahim İsminin Hikmetleri Nelerdir?

 • Bu zamanın haricinde de okuma yapılmakla birlikte, bu ismi zikredenler nice tehlikelerden korunmuş olurlar.
 • Yine bu ismi zikretmekle iştigal olan agresif kişilerin öfkesi azalır.
 • Maddi ve manevi sıkıntı çeken kim varsa ve adet gözetmeksizin bu ismi zikrederse, tüm sıkıntılarından kurtulmuş olur.
 • Farz namazlarının ardından Ya Rahim diye zikreden kişilere rızık kapıları ardına kadar açılır.

Diğer faydalı zikirler ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

error: Bunu Paylaş kısmından paylaşabilirsiniz!!!