Gönül Gözünü Açan Zikir

Gönül GözünüGöz, insanın dış dünyaya açılmasını sağlayan bir organdır. Allah tarafından en güzel varlık olarak yaratılan insanoğluna aynı zamanda gönül gözü ile de görme yeteneği verilmiştir. Gönül Gözü olarak  tanımlanan bu yeti, kimi kişilerde açık kimilerinde ise kapalıdır. Bu yazımızda gönül gözünü açan bir zikir paylaşmak istiyoruz.

Gönül gözünü açan zikrin öyle bir fazileti var ki, çoğu insanın göremediği ya da algılayamadığı olayları anlamaya başlarsınız. Basiretiniz açılacak, farkındalığınız artacak, 5 duyu organı ile algılanamayan hadiseleri anlamanıza yarayan durugörü yetiniz gelişecek ve duruişiti yeteneğiniz aktive olacaktır. Yüce Allah’ın izni ve kudretiyle, yerin ve göğün sırları sizlere bildirilmeye başlanacak, kalbinizden iman nuru fışkıracak ve aldığınız kararlarda yanılmayacaksınız. Gönül gözünüz açıldıkça da, bazı olayların sonuçları önceden kalbinize doğacak. Bu zikir aynı zamanda ledün ilmine girmek için ilk adımlarınız olacaktır. Sonuç olarak gönül gözünü açan zikir ile meşgul olan kişinin farkındalığı Allah’ın izniyle artar, vizyonlar zuhur etmeye başlar ve kalp gözü sonuna kadar aralanır.

Okunacak Gönül Gözünü Açan Zikir

Ya Hadi, Ya Habiru, Ya Metinu, Ya Allamul Ğuyub

Okunma Şekli ve Adedi

İlk defa bu zikre başlayacak kardeşlerimiz, tutabilirlerse 7 gün oruç tutsunlar. İçinizi ve dışınızı her türlü kötülüklerden, haramlardan, fesatlıktan ve fitnelikten temizleyin. Sonra her farz namazının ardından yukarıdaki zikri 1000 defa okuyun. Zikre başlamadan evvel Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’e ve İmam Şazili Hazretlerine tevessülde bulunmayı unutmayınız.

Sitemizde daha önce paylaştığımız diğer faydalı zikirler ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

Eşi Aldatan Kişi İçin Tılsım Yapımı

Eşi AldatanEşiniz sizi aldatıyor mu? Başkalarıyla zina mı yapıyor? Eğer eşinizin sizi aldatmamasını ve başkalarıyla zina yapmamasını engellemek için aşağıdaki tılsımı yapabilirsiniz. Bu tılsım, eşi aldatan kişinin bu huyundan vazgeçirmek için hazırlanır.

Tılsım hazırlanırken muhakkak temiz kıyafetler giyilmeli ve mümkünse gusül abdesti alınmalıdır. Tılsımı aldatılan kişinin kendi hazırlayabileceği gibi, bir başkası tarafından da hazırlanabilir. Sadece tılsım hazırlamanın kurallarına riayet edilmelidir. Aşağıdaki tılsımı misk, safran ve gül suyu karışımı ile aldatan kişinin haberi olmadan gizlice yazın. Bu tarz bir karışım yapamayacak olan kişiler, kurşun kalem ile de yazabilirler. Sadece kesinlikle tükenmez kalem gibi mürekkep içeren kalemlerle yazmayın. Tılsım yazıldıktan sonra aldatması istenmeyen kişinin kıyafetine gizlice dikilir ve üzerinde taşıttırılır. Eğer kıyafetin gizli bir yerine dikmeniz mümkün olamayacaksa, o zaman bu tılsımı zina yapan kişinin yastığının içine koyun. Kurallarına uyularak yapıldıktan sonra o kişi artık zina yapmaz.

Eşi Aldatan Kişi İçin Hazırlanması Gereken Tılsım

Eşi Aldatan Kişinin Yapması Gereken Tılsım

Sitemizde paylaştığımız diğer havas uygulamalarından faydalanmak için lütfen BURAYI tıklayın.

NOT: Sadece Youtube kanalımızda paylaşacağımız çok gizli sırları olan dua ve diğer video paylaşımları kaçırmamanız için lütfen BURADAN kanalımıza abone olmanızı tavsiye ederiz.

Hacetleri Gerçekleştiren Dua

Hacetleri GerçekleştirenHacetleri Gerçekleştiren Dua, tecrübe edilmiş keskin bir kılıç gibi etkilidir. Bu duanın bu denli etkili olmasının baş nedenlerinden bir tanesi de, Fetih Suresi’nin azametinden kaynaklanmaktadır. Fetih Suresi, her türlü hayrı kendine çeken ve şer işleri de kendinden uzaklaştıran azametli bir suredir. Bu denli azametli olan bu sure, tüm kilitleri açmasından dolayı havas ilmiyle uğraşanlar tarafından sıkça okunulmaktadır. Ama bu surenin de bir kilit noktası vardır ki, o da birinci ayetidir.

Fetih Suresi’nin 1. ayeti, her türlü sıkıntıların defi, düğümlerin çözülmesi ve hacetlerin kabulü için ziyadesiyle etkilidir. Burada önemli olan kişinin inancıdır. Dualar asla şüpheye yer vermez. Hacet dualarına başlarken aklınızda lütfen zerre kadar şüphe yer etmesin. Dua ettikten sonra da acaba duam kabul oldu mu diye düşünmeyin. Siz bir tohumu ektikten sonra sürekli toprağı açıp bakıyor musunuz? Duanızı yapın ve gerisinin alemlerin tek Rabbi olan Allah’a bırakın. Azze ve Celle Allah şüphesiz sizlerin kalplerinizde gizlediğiniz duaları da bilir.

Hacet Duasının Uygulanışı

Hacetleri Gerçekleştiren Dua için evvela Allah rızasını gözeterek, cuma sabah namazının hemen ardından 2 rekat namaz kılınır ve namazın akabinden 7 kere tövbe edilir, 7 kere salavat okunur ve hacet her ne ise ona niyet edilir. Niyet edildikten 7 gün içerisinde 9999 defa Fetih Suresi’nin 1. ayeti kerimesi okunur. Bu dua vasıtasıyla da, hacetinizin olmasına engel olan şeyler ortadan kalkmış olur. Helal olan ve sizin için hayırla sonuçlanacak her hacetiniz, şimşek gibi hızlı bir şekilde Allah’ın Şanı ve Yüceliğiyle kabul görür.

Okunacak Dua

İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ

Arapçası

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

Anlamı

Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.

Sitemizde yayımladığımız diğer hacet duaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

Denenmiş İstihare Tılsımı

DenenmişHalihazırda asırlardır yapılan birçok çeşit istihare uygulamaları mevcuttur. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (SAV) de zaman zaman istihareye başvurmuştur. Mümkün olduğu sürece tüm istihare uygulamalarını ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bu yazımızda ise, ezberi kuvvetli olamayan kardeşlerimiz için denenmiş bir istihare tılsımı uygulamasını paylaşmak istedik.

Yapılışı oldukça basit olan bu denenmiş istihare tılsımı, havas ile ilgilenen kişiler tarafından tercih edilmektedir. Aşağıdaki yazıyı yatsı namazının ardından abdestli bir şekilde, 3 gece boyunca sol elinizin içine yazıp, dünya kelamı etmeden uyursanız, yaratılanların tek ilahı olan Yüce Allah’ın izniyle hacetinizi rüyanızda göreceksinizdir. Kesinlikle yazıyı yazdıktan sonra tek kelime dahi etmeyin ve uykuya dalıncaya kadar içinizden “Allah” zikrini söyleyebilirsiniz.

Yazılacak Denenmiş İstihare Tılsımı

Denenmiş İstihare Tılsımı

Diğer havas uygulamaları ile ilgili daha önce paylaştığımız yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

Sırların Sırrına Kavuşturan 5 Ayet

5 Ayetİlim ve Hikmet sahibi Yüce Allah’ın bizlere rehber olması için indirdiği yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim, içerisinde aşikar olmayı bekleyen nice sırlar barındırmaktadır. Keşif ehli olan bazı zatlar bu sırlara vakıf olmuş ve bunların bazılarını da bizlerle paylaşmış bulunmaktadır. Sırların Sırrına Kavuşturan 5 Ayet de, işte bu paha biçilmez hazine değerindeki sırlardan biridir.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Son Nebi Muhammed Mustafa (SAV) ve nice evliyalar, 5 ayet ile türlü belaları def etmiş ve her türlü sırlar kendilerine beyan olunmuştur. Her kim bu beş ayeti tam bir itikat ile okursa, evliyalara verilen sırlardan mahrum kalmaz. Bu 5 ayeti okuyan kişi ayın tüm menzillerine kavuşması gibi her türlü sırra adım adım yürür.

Şeyh Yahya Sirvani’nin beyanına göre: “Sırların sırrı beş ayet ile Kutbul aktaba yetiştim. Hem okurlar hem de üzerlerinde yazılı olarak götürürlerdi. Bunu gördüm ve sordum.” ”Bunu ne için okursunuz, özelliği nedir?”
Dediler ki: “Bu beş Ayeti bir kimse okursa, düşmanları ve bütün halk o kişiye itaat eder. Düşmanları asla kötülük yapamaz.”

Şeyh Mağrufi Kerhi’nin beyanına göre: “Kutupla buluştum. Bu beş Ayeti kerimeyi her gün okurlar ve üzerlerinde götürüp düşmanlarına galip gelirlerdi. Onlar için kötü niyet kast eden olursa başına türlü belalar gelirdi.”

İbrahim Edhem’in beyanına göre: “Bu beş Ayeti her kim okur ve yazılı olarak üzerinde götürürse, düşmanlarının dili bağlanır.”

Şeyh Beyazidi Bistami’nin beyanına göre: “Bu beş Ayeti kerimeyi 7 gün okudum ve kutbul aktaba yetiştim. Kutb bana sırrını bildirdi.”

Şeyh Kirmani’nin beyanına göre: “Dünyada Gayb ricalinden, Büdela, Evtad ve Kutup’tan olmak üzere tasarrufa yetkili 4000 kişi vardır. Onların hepsi bu beş Ayet ile tasarrufta bulunurlar. Kim bunları okumaya devam eder ve yazıp uygun bir şekilde üzerinde taşırsa, hem zahiren hem de batınen tasarruf ehli olur. Ulvi ve süfli alemlerde tasarrufunu yürütür. Ayrıca hem kutupla hem de Ricalil ğayb’la buluşur.”

İbni Mesud’un rivayetine göre: “Rasulullah (S.A.V.) efendimiz bu beş Ayeti seferde ve savaşlarda okur, kafirlere, münafıklara karşı üstünlük sağlardı. Allah Teala da ona yardım eder, fetihlerde bulunma imkanı sağlardı.”

Hazreti Aişe Sıddıka (r.a.)’dan yapılan rivayete göre Fahri kainat efendimiz şöyle buyurmuştur: “Kim bu 5 ayet ki, içinde 50 kaf harfi vardır. Cuma günü yazar ve yazdığını su ile sildikten sonra bu suyu içerse, içine bin şifa sokmuş, bin sihhat yerleştirmiş, bin rahmet koymuş, bin şevkat, bin yakin, bin kuvvet ve yüzbin nur indirmiş olur. Kendisinden her türlü hastalık koparılıp alınır, üzüntü ve kederi kaldırılmış olur.”

Şeyh Muhyiddin Arabi (k.s.) buyur ki: “Kur’an-ı Kerim 6666 Ayettir. Kelamullah tefsirini Mısır’da gördüm, 660 ciltti. O tefsirde şöyle zikredilmişti. Kur’an-ı Kerim içinde 5 ayet vardır. O 5 ayeti bir insan günde 1 defa veya haftada 1 defa veyahut ayda 1 defa okursa, Hak Teala hazretleri o kişiye gerek dünyada ve gerek ahirette 66 derece verir. Cennette ise 600 derece ile derecelendirir. Düşmanları kahretmek, hasetçileri defetmek için bu 5 ayeti kerime sabah ve akşam üçer defa yada bir defa olsun okunursa, tesir etmede sebep olarak bu Ayetler iksirin kendisidir.”

Görüldüğü üzere evliyalar sırların sırrına kavuşturan 5 ayeti sürekli okuyarak, gayb aleminin sırlarına Allah’ın izniyle vakıf olmuşlar, çeşit hacetleri bu ayetlerin hürmetine görülmüş, derecelerine derece katılmış, sözü keskin, düşmana galip gelen bir zat olmuşlardır. Bu ayetlerin özellikleri tefsirlerde ve hadisi şeriflerde açıklanmıştır. Her gün sabahları en azından 1 kere okumak çok faydalıdır.

Gerçek anlamda sırlara kavuşmak istiyorsanız, lütfen tam bir itikat ile mümkünse vakit namazların ardından okuyun. Emin olun o zaman tesiri çok daha farklı oluyor. Hanım okuyucularımız özel günlerinde ara verebilirler. Sizlerle gerçekten mucize denilebilecek, kerametleri bol bir dua paylaştık. İnşallah birçok kardeşimiz gibi bu duadan sizler de ziyadesiyle faydalanırsınız.

Sırların Sırrı Beş Ayet Bunlardır:

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Elem tera ilel mele-i min benî isrâîle min ba’di mûsâ iz kâlûn nebiyyin lehümübas lenâ meliken nukâtili fî sebîlillâhi kâle hel aseytüm in kütübe aleykümül kıtâlü ellâ nukâtilû kâlû ve mâ lenâ illâ nukâtile fi sebîlillîhi ve kad ühricnâ min diyârinâ ve ebnâinâ felemmâ kütibe aleyhimül kıtâlü tevellev illâ kalîlen minhüm vallâhü alîmün biz zâlimîn. Kadîrun alâ mâ yürîd.

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Lekad semiallâhü kavlellezîne kâlû innallîhe fekârün ve nahnü ağniyâü senektübü mâ kâlû ve katlehümül enbiyâe bi ğayri hakkın ve nükûlü zûkû azâbel harîk. Kaviyyün lâ yuhtâcü ilâ muîn.

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Elem tera ilellezîne kîle lehüm küffû eydiyeküm ve ekîmûs salâte ve âtûz zekâte felemmâ kütibe aleyhimül kıtâlü izâ ferîkun minhüm yahşevnen nâse ke haşyetillâhi ev eşedde haşyeten ve kâlû rabbenâ lime ketebte aleynâl kıtâle levlâ ahhartenâ ilâ ecelin karîbin kul metâud dünyâ kalîlün vel âhiratü hayrun limenit takâ ve lâ tüzlemûne fetîlâ. Kahhârun limen asâ ve tağâ.

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Vetlü aleyhim nebâ ebnâ âdeme bil hakki iz karrabânen fetükubbile min ahadihimâ ve lem yetekabbel minel âhari kâle leaktülenneke kâle innemâ yetekabbelüllâhü minel muttekân. Kuddûsün yehdî men yeşâ’.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul men rabbüs semâvâti vel ardı kulillâhü kul efattehaztüm min dûnihi evliyâe lâ yemlikûne li enfüsihim nefan ve lâ darran kul hel yestevîl a’mâ vel basîru emhel yestevîz zulumâtü ven nûru em cealû lillâhi şurakâe halakû ke halkıhi feteşâbbihil halku aleyhim kulillâhü hâliku külli şeyin ve hüvel vâhidül kahhâr. Kayyûmün yerzüku men yeşâü bi kudretih.

Sitemizde yayımladığımız diğer havas uygulamalarını tecrübe etmek isterseniz lütfen BURAYI tıklayın.

NOT: Sadece Youtube kanalımızda paylaşacağımız sırlı özel dua ve diğer video paylaşımlarımızı kaçırmamanız için lütfen BURADAN kanalımıza abone olmanızı tavsiye ederiz.

Kahır Duası

Kahır DuasıKahır Duası, haksızlığa uğrayan kişilerin okuyabilecekleri iki ucu keskin bir duadır. İki ucu keskin denilmesinin nedeni ise, gerçekten haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız bu duayı okumalısınız. Zira haksız olduğunuz bir durumda okunulacak olursa, okuyan kişiye döner ve hiç ummadığınız bir bela size musibet olabilir. Bu sebepten ötürü duaya başlamadan önce gerçekten haklı mısınız diye iki kere düşünmelisiniz. Çünkü bazen size göre haklı görünse de, sizin bilmediğiniz ve göremediğiniz bir nedenden ötürü, Allah’ın indinde haksız olmuş olabilirsiniz.

Mesela çalıştığınız yerde bir amiriniz ya da patronunuz hakkınız olan parayı vermiyorsa ya da eşiniz sizi aldatıyorsa bu duayı okuyabilirsiniz. Kısacası Kahır Duası, size zarar veren kişilere okunabilecek bir duadır.  Kim için okunuyorsa ve o kişi gerçekten haksızlık yapmışsa, size yaptığı haksızlıktan dolayı içi yanarak kahrolacak ve çok büyük bir pişmanlık yaşayacaktır.

Kahır Duasının Uygulanışı

Uygulamaya başlamadan önce, okumayı kim için yapacaksanız onu ve yaptıklarını zihninizde canlandırın. Sonra okuyabildiğiniz kadar “Allahümme Ya Kahhar” diyerek, “Rabbim bana zulmeden falan oğlu falanı Kahhar isminle kahreyle” diye dua edin. Daha sonra bir dilim ekmek ufalayın ve ekmeğe “Ya Kaviyy” diye 1000 kere okuyun. Okuma işlemi bittikten sonra, bu ekmek parçalarını kuşlara yedirin. Allah’ın izniyle kısa zamanda size gerçekten haksızlık yapan kişinin uykuları kaçacak, kahrolacak ve yaptıklarından dolayı çok büyük bir pişmanlık yaşayacaktır. Bu uygulamayı gece şer bir vakitte yapmanız daha da makbul olacaktır..

El-Kahhar ism-i şerif ile ilgili yazımızı incelemek için lütfen BURAYI tıklayınız.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

Kısmet Açma Duası

Kısmet Açma DuasıKısmetinizin kapalı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Kısmet Açma Duası hayatınızdaki kör düğümü çözmenize Allah’ın izniyle yardımcı olacaktır. Kısmet denilince aklınıza sadece eş bulma gelmesin. Hayatınızdaki tüm olumsuzlukları kısmet ile ilişkilendirebilirsiniz.

Bazı şeyleri tam nihayete kavuşturacağım derken birden çıkmaza mı giriyor? Üzerinize sanki ölü toprağı serpilmiş gibi hiçbir şey yapmak istemiyor musunuz? Bütün bunlara son demek için Kısmet Açma Duası sizi bekliyor.

Bu dua, hayatınızdaki talihsizliklerin kalkması, isteklerinizin yerine gelmesi, ölü kalbinizin dirilmesi ve bazı başladığınız işte muvaffak olmanız için oldukça uygundur. Kısmet Açma Duası, dini ve dünyevi işlerin kişinin kendisine açılmasına sebep olur.

Uygulanışı

Perşembe günü Müşteri saatinde, yani güneşin doğmasıyla birlikte o andan itibaren başlayarak 7 gün boyunca günde 1041 kere aynı zamanda aşağıdaki duayı okuyun. Dua belirtildiği gibi güneş doğuma ile başlanıp takriben 60 dakika içerisinde bitirilmelidir. Her günün gezen saatleri gün doğumuna istinaden farklılık gösterdiği için, net bir zaman söyleyemiyoruz. Lütfen sadece ama sadece belirtilen zamanda bu duayı okuyun.

Arapçası

Kısmet Açma Duası

Okunuşu

Ya Hayyu Hıne la hayye fi deymu miyyeti mülkihi ve bekaih, Ya Hayy

Diğer havas uygulamaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

Müşteri Artıran Dua

Müşteri ArtıranMüşteri Artıran Dua, işyerinizi bereketlendiren, müşterileri celb eden ve de dolayısıyla müşterileri çoğaltan mücerrep bir duadır. Ticaretle uğraşan kardeşlerimiz bu terkibi yaparlarsa Allah’ın izniyle faydasını görürler. Müşterileriniz az ise ya da işyerinizin bereketi yok ise bu uygulamayı muhakkak yapın. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim Allah’ın bizlere yüce lütfundan bahşettiği bir şifa kaynağı. Bunu çok iyi değerlendirmek gerek. Bu uygulamayı eksiksiz ve tam bir itikat ile yaptığınız takdirde, rızık verenlerin en hayırlısı Allah’ın izniyle işyerinizin bereketi artar, müşteriler çoğalmaya başlar. Müşteri artıran duayı işyerinizin haricinde, evinizin bereketinin bollaşması için de yapmanız mümkündür.

Uygulanışı

Karınca yuvasının olduğu yerden bir avuç toprak alın ve aşağıdaki ayeti 7 kere o toprağa okuyun. Sonra o toprağı iş ya da evinizin 4 bir etrafına serpin. Müşteriler Allah’ın izniyle çoğalacak, bereketiniz artacaktır.

Okunacak Ayet

Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ raev ticâraten ev lehveninfeddû ileyhâ ve terakûke kâimen, kul mâ indellâhi hayrun minel lehvi ve minet ticârati, vallâhu hayrur râzıkîn.

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Anlamı:
Ve ticaret veya eğlenceyi görünce ona yönelip dağıldılar ve seni ayakta bırakıp gittiler. De ki: “Allah’ın katında olan şeyler, eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır ve Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.”

Bu uygulamanın tesirinin daha da çoğalması için sitemizde daha önce yayımladığımız diğer rızık dualarını da BURADAN inceleyerek uygulayabilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

Nazara Karşı Vefk Yapımı

Nazara KarşıNazar, bir kimsenin kötü bakışı ya da tam aksine hayranlıkla bakması sonucunda kişinin olumsuz etkilenip başına kötü bir olay gelmesi ya da bedenin veya ruhun bu durumdan zarar görmesidir. İslamiyet öncesinde bile bu tür bakışların sonucundaki olumsuzlukları nazar ile ilişkilendirmişlerdir. Nazardan korunmanın farklı yollarından biri de, nazara karşı vefk yapmaktır.

Vefkin yapımından uyulması gereken bazı kaideler vardır. Öncelikle vefkin yapılışı esnasında muhakkak abdestli ve yalnız olmalısınız. Mümkünse gusül abdesti alarak ve temiz kıyafetler giyerek vefki hazırlayın. Mürekkep olarak, sadece safran kullanın. Tükenmez kalem ile yapmaya kalkmayın. Zira havas uygulamalarında tükenmez kalemin mürekkebi alkol içerdiği için kullanılmamaktadır. Ayrıca vefki hazırlarken hoş tütsüler yakmayı da ihmal etmeyin.

Aşağıdaki vefk ile birlikte ayetleri etrafına yazıp üzerinde taşıyan kişiye, Allah’ın izniyle nazar değmez, değmediği gibi kötü gözle bakan kişilere kalkan olur. Bu uygulama, nazara karşı çok sık kullanılan bir vefktir. Nazar değen ya da korunacak kişinin kendisi yazabileceği gibi, bir başkası tarafından da vefk hazırlanabilir. Tüm yazma işlemi bittikten sonra vefk 7 kat naylona sarılıp, korunması istenen kişi tarafından üzerinde taşınır.

Yapılacak Vefk

Nazar İçin Vefk

Etrafına Yazılacak Ayetler

Nazar İçin Vefk

Diğer havas uygulamaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

Hasret Duası

Hasret DuasıKavuşma duası olarak da bilinen Hasret Duası, uzun zamandır kendisinden ayrı olduğunuz ya da özlem duyduğunuz kişiyi size kavuşturmaya yarayan bir duadır. Duyduğunuz hasreti bu dua ile Allah’a niyazda bulunuyorsunuz.

Hasret Duası özellikle gurbette yaşayan ya da sevdiği bir kişiden uzakta olup özlem duyan kişiler için çok uygun bir duadır. Bir gün Cebrail Aleyhisselam gökten Yakup Aleyhisselam’ın yanına geldi ve Hz. Yakup da oğlu Hz. Yusuf’a duymuş olduğu hasretten bahsetti. Bunun üzere Cebrail Hz. Yakup’a aşağıdaki duayı okumasını söyledi.  Hz. Yakup duayı okuduktan sonra Yusuf Aleyhisselam’dan haber geldi ve gönlü ferahladı. Cebrail Aleyhisselam’ın Hz. Yakup’a öğrettiği bu hasret duasını, uzun zamandır haber alamadığınız kişiler için de okumanız mümkündür.

Hasret Duası Uygulanışı

Kime hasret duyuluyor ya da kimden haber bekleniliyorsa o kişi için öncellikle niyet edilmeli ve akabinde şu hasret duası okunmalıdır;

Ya men la ya`lemü keyfe illa hüve ve ya menla yebluğu kudretühü feniruhu gayruhü ferric anni.

Hasret Duası Anlamı

Ey kendisinden başkasının; kendisinin nasıl olduğunu bilmeyen Allah`ım! Ey kudretine kimsenin erişemediği Rabbim! Benim bu sıkıntımı gider.

Bu dua hasret duyulan kişiye kavuşuluncaya ya da ondan haber alıncaya kadar kişinin dili döndüğü müddetçe okunmalıdır.

Şayet dua edecek kişi sevdiği bir kişiyi arzuluyor ve ona kavuşmak istiyorsa, o zaman

“Rabbena aleyke tevekkelnave ileyke enebna ve ileykel masir.”
demelidir. Bunu söyledikten sonra yukarıda yazdığımız hasret duasını okur ve dilinin döndüğü sürece aşağıdaki esmaları sayı gözetmeksizin okur;
Ya Azim, Ya Hakim, Ya Latif, Ya Vedud.
Şüphesiz ki her şeye gücü yeten Yüce Allah bize şah damarımızdan daha yakındır. Bu sebepten dolayı hakkımız ne hayırlısı ise her şeyi O’na bırakalım. Allah yaptığınız ve yapacağınız duaları kabul eylesin. Amin!

Diğer havas uygulamaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

error: Bunu Paylaş kısmından paylaşabilirsiniz!!!