Amenerrasulü – Sırları ve Faziletleri

AmenerrasulüAmenerrasulü, Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi olan Bakara Suresi’nin 285. ve 286. ayetlerinde yer almaktadır. Yüce Allah tarafından Miraç gecesi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (SAV)’e Medine’de verilen üç hediyeden biridir. Bu sebepten dolayı Peygamber Efendimiz bu duayı önemle vurgulamıştır.

Cennet hazinelerinden biri olarak Peygamber Efendimiz’e hediye edilen bu dua, asırlardır en faziletli dua olarak çeşitli alimler tarafından kabul gören ortak bir inanışa sahiptir. Amenerrasulü, her türlü belayı sizlerden uzak tutan, aynı zamanda da maddi ve manevi güzellikleri okuyan kişiye celb eden bir etkiye sahiptir. Mümkün olduğu kadar bu duayı dilinizden düşürmeyin. Cenabı Hakk’ın izniyle, cennet hazinelerinden hediye olarak gönderilen bu duayı okuyarak faydasını fazlasıyla göreceksinizdir.

Amenerrasulü’nün Faziletleri Nelerdir?

Kim Amenerrasulü’yü yatmadan önce bir kere bile okursa, tüm geceyi ibadet etmiş gibi kendisine sevap yazılır. Amenerrasulü’yü düzenli okuyan kişi Yüce Allah’ın sevgisini kazanır, hayır kapıları kendisi için açılır ve bütün arzuları gerçekleşir. Bereketin artması, malının ve mülkünün çoğalması için Amenerrasulü okunur. Amenerrasulü, maddi ve manevi sıkıntılara karşı kişinin kalkanı gibidir. Manevi anlamda sıkıntıda olan kişi çokça okursa, kendisine ferahlık gelir. 41 gün boyunca her gün 41 kere Amenerrasulü okuyup, bir bardağa üfleyen ve o sudan 41 gün boyunca içen kişiye çeşitli sırlar aşikar edilir. Bunun için aynı zamanda tam bir itikat sahibi olmak da gerekir.

Amenerrasulü Arapçası

Amenerrasulü Arapçası

Amenerrasulü Okunuşu

Amenerrasûlu bimâ unzile ileyhi mir rabbihi velmu’minûn Küllun âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi lâ nüferriku beyne ehadin mir rusulih Ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ ğufrâneke rabbenâ ve ileykelmesîr (Bakara-285)

Lâ yükellifullâhü nefsen illâ vus’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tu âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta’nâ rabbenâ velâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehu alelleżîne min kablinâ rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih va’fu annâ vağfir lenâ verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn

Amenerrasulü Anlamı

” Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”(Bakara-285)
Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” (Bakara-286)

Diğer havas uygulamaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Bunu Paylaş kısmından paylaşabilirsiniz!!!