Yasin Suresi Okunduktan Sonra Bu Duayı Muhakkak Okuyun

YasinBazı dualar vardır ki, yaptığımız duaları tamamlayıcı dualardır. Daha önceki yazılarımızda bununla alakalı Dualarınızın Kabulüne Vesile Dua – Meşiet Duası paylaşmıştık. Bu yazımızda ise, yine tamamlayıcı dualardan biri olan ve Yasin Suresi okunduktan sonra okunulması faydalı duayı siz değerli okuyucularımızla paylaşalım istedik.

Kur’an-ı Kerim’in kalbi olarak kabul edilen Yasin Suresi her türlü hacet dualarının başında yer almaktadır. Bir muradınızın hasıl olması için Yasin-i Şerif okuduktan sonra, aşağıdaki duayı okumanız daha da etkili olacaktır. Zira bu dua ile yapılan yakarışlar, Allah’a olan güveninizin bir nişanesi gibidir. Bir bakıma da yazdığınız dilekçenizin bir imzası olarak düşünebilirsiniz.

Duada geçen, Yasin-i Şerif’in Hürmetine “Ancak Sana ibadet eder, ancak Senden yardım dileriz” ilahi ifadesi hürmetine Yüce Allah hiç şüphesiz yaptığınız duayı kabul buyuracaktır. Bunun yanı sıra bu duanın okunması çok büyük sevap kazanmanıza vesile olur. Hatta bazı İslam alimlerine göre ise müstehaptır. Özellikle uykuya yatmadan evvel Yasin Suresi’ni ve akabinde bu duanın okunulması önemle tavsiye edilmiştir. Ve yine sabah kalkıp Yasin Suresi’ni ve ardından da bu duayı okuyup işe başlayan kişi, işinde muvaffak olur, bereketi, dirliği artar, akşama kadar manevi hiç bir sıkıntı çekmeden, beladan emin bir şekilde akşama kadar vakit geçirir. Bu husus bir çok İslam alimi tarafından tecrübe edilip, kabul görmüştür. Bilhassa sabah namazının ardından Yasin Suresi ve bu duayı okuyup dua ederseniz, dualarınız şimşek hızıyla kabul görür. İslam alimleri bunu 11 gün boyunca ara verilmeden yapılmasını uygun görmüşlerdir.

Yasin Suresi Okunduktan Sonra Okunacak Dua

Yasin Okunduktan Sonra Okunacak Dua

Yasin Suresi Okunduktan Sonra Okunacak Duanın Okunuşu

Ya İlahi, Ya Samedi ve aleyke mu’temedi. Ya Nasıru, Ya Muınu bi hurmeti İyyake na’büdü ve iyyake nestaın. Eınni ala külli halin bi kuvveti kudratik. Ya Muınu, Ya Rahmanu ve bi hurmeti surati Yasin ve bi hurmeti sallallahu aleyhi ve selleme ve ala alihi ecmaın.

Yasin Suresi Okunduktan Sonra Okunacak Duanın Anlamı

Ey Allah’ım, ey Dayanağım. Senden başka yardımcım yok. Sanadır güvencim. Ey Yardımcım, ey Nimet Vericim, İyyake na’büdü ve iyyake nestaın hürmetine, kuvvet ve kudretinle bana yardım et. Ey yardım edici ve esirgeyici Allah’ım, Yasin hürmetine ve Hz. Muhammed Mustafa hürmetine medet ve lütfunu benden esirgeme. Allah, Hz. Muhammed’e, onun ailesine ve ashabına rahmet buyursun.

Diğer havas uygulamaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

Hz. Süleyman’ın Mal ve Mülk Duası

Mal ve Mülk DuasıAllah-u Teala bir gün Hz. Süleyman’ı imtihan etmek için tüm kudretini elinden aldı. Her şeyini kaybeden Hz. Süleyman, Yüce Allah’ın sonsuz kudretine inanarak zengin ve güçlü olmak için dua etti. Mal ve Mülk Duası, Hz. Süleyman’ın Allah’a yaptığı dua ile terkip edilmiştir ve günümüze kadar sayısız kişi tarafından tecrübe edilen çok faziletli rızık dualarının arasında bulunmaktadır.

Mal ve Mülk Duası, Allah’ın kudretinin bir delili olarak, okuyan kişilerin rızkının bollaştığı tesirli bir duadır. Umutlarınızı kaybettiğinizi düşündüğünüz anda bu duaya sarılın kardeşlerim. Okurken tepenizdeki meleklerin de duanıza katılıp amin dediklerini kalbinizde hissetmeye çalışın.

Duayı okurken bir an önce bitirmek gayesiyle değil de, Yüce Allah’ın sonsuz kudretini düşünerek, kalbinizde zerre kadar şüphe bulundurmadan, içinizdeki enerji yoğunluğunu dışa vurarak hafif sesle okumalısınız. Burası duanın kilit noktası diyebilirim. Koşulsuz saf bir inançla yapılan dualarının icabeti de o denli hızlı olur. Bu sebepten dolayı lütfen dualarınızda acele etmeyin. Kainatın tek sahibi yüce Allah, bu dua ile bizleri de rızıklandıracaktır biiznillah.

Hz. Süleyman’ın Mal ve Mülk Duası Nasıl Uygulanır?

Mal ve Mülk Duasına başlanılmadan evvel fakirin birine az miktar sadaka verilmesi efdaldir. Okumalar Pazar günü imsak ile sabah ezanı arasında başlanılıp, geceleri de yatsı namazından sonra olmak kaidesiyle 7 gün boyunca okunur. Okuma esnasında abdestli olunması elzemdir.

İlk olarak

33 kere Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyh

33 kere Elhamdülillah

7 kere  Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm

11 kere dilediğiniz herhangi bir salavatı

okuduktan sonra, aşağıdaki duayı 12 defa okuyunuz.

Not: Tüm bu okumalara ara verilmeden tek seferde ve yalnız bir mekanda okunulması gerekmektedir.

Okunacak Hz. Süleman’ın Mal ve Mülk Duası

Zenginlik Duası

Okunuşu

Rabbiğfir lî veheb lî mülkel lâ yenbegî li ehadim min ba’dî, inneke entel vehhâb

Anlamı

Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye lâyık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!

Buraya kadar olan kısım daha önce de bahsettiğim gibi, imsak ile sabah namazı arasında ve aynı günün yatsı namazından sonra adetlerince okunmalıdır.

Gün içerisinde ise en az 1000 kere olmak üzere aşağıdaki zikir okunur.

Okunacak Zikir

Ya Ğaniyy Ya Muğni Ya Mâlikü’l-Mülk

Dileyen kişiler bu zikri 1000 kereden fazla da okuyabilirler. Sadece alt limit 1000 olarak belirtmek istedik. Ne kadar çok okursanız, haliyle de fazileti de o denli çok olur. Fakat yukarıda da belirtiğim gibi lütfen bir an önce okuyayım da bitsin gayesiyle kesinlikle okumayın.

Allah yaptığınız ve yapacağınız duaları kabul eylesin. Amin!

Diğer havas uygulamaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

Rüyada Melek Görmek İçin Dua Terkibi

Rüyada Melek GörmekRüyada Melek Görmek İçin Ne Yapmalıyız? Rüyalarımızın bizlere birer rehber olabileceğini biliyor muydunuz? Haberci Rüyalar (Rahmani) ve Alelade Rüyalar (Şeytani) olmak üzere 2 çeşit rüyalar vardır. Rüyalarımızdan haber almak için Rahmani Rüyalardan istifade edebiliriz. Bu bağlamda rüyalarımızda melekler bizlere yardım ederek, yol göstermektedirler.

Rüyanıza gelen melekten merak ettiğiniz herhangi bir hususu öğrenebilirsiniz. Bu meyanda değinmek istediğim bir nokta var; gelen meleğe lütfen sakın şans oyunlarının sonuçları gibi helal olmayan işlerle meşgul etmeyin. Bu tarz yaklaşımlarda bulunursanız, melek bir daha rüyanıza gelmez. Lütfen haram ile helali ayırt ederek bu duayı yapın.

Rüyanıza gelen melek sadece rüyada size rehberlik etmekle kalmayıp, normal hayatınızda da size yardımcı olacaktır.

Rüyada Melek Görmek İçin Okunacak Dua Terkibi

Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece yatsı namazından sonra kimsenin olmadığı, hiç bir sesin olmadığı bir mahalde abdestli bir şekilde 66 defa İhlas Sure’sini, 5631 kere Ya Allah, 1000 Kere Maşaallah ve 1000 kere de istediğiniz herhangi bir salavatı okuyun. Bunları ara vermeden tek seferde yapmanız gerekiyor. Okuma işlemi bittikten sonra asla dünya kelamı etmeden yatın ve uyuyun. Akıbetini merak ettiğiniz veya haber almak istediğiniz şeyi rüyanıza gelen melek, Allah’ın izniyle size bildirecektir.

İlk gecede melek görünmezse bu uygulama melek görününceye kadar tekrarlanabilir. Uygulama yapılırken kesinlikle kişinin içerisinde bir korku olmamalıdır.

Sitemizde yayımladığımız diğer faydalı havas uygulamaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

Ruhani Varlık Gönderme Duası

Ruhani Varlık Gönderme Duasıİrsali Hatif olarak da adlandırılan Ruhani Varlık Gönderme Duası, eski zamanlardan beri yapılan bir havas uygulamasıdır.  Buradaki amaç, kendinizi istediğiniz bir kişiye ruhani bir varlık göndererek varlığınızı hatırlatmaktır. Örneğin; size borcu olan birine borcunuzu hatırlatmak ya da kendisinden haber alamadığınız bir kişiye kendinizi hatırlatmak gibi durumlar için bu dua okunur.

Ruhani Varlık Gönderme Duası vasıtasıyla dilediğiniz kişiye ruhani bir varlık gönderilir. Bunlar genellikle cinlerdir. Karşıdaki kişi bazen alışık olmadığı bir ses olarak algılar, bazen de rüyalarında sizi görebilir. Karşıdaki kişinin enerjisine göre bu durum değişiklik arz etmektedir. Bu duayı çok sık yapmamanızı öneriyoruz. Zira karşı taraf fazlasıyla rahatsız olacaktır. Sadece ama sadece gerekli durumlarda bu duaya başvurmanızı öneriyoruz. İmam Gazali’nin çok sık kullandığı bir terkiptir ve asırlardır sayısız kişi tarafından tecrübe edilmiştir. Lütfen bunu asla bir eğlence amacı olarak kullanmayın.

Okuyan kişiye herhangi bir zarar verilmez. Fakat yine de dilerseniz okumaya başlamadan evvel koruma duası okuyabilirsiniz. Bu tür havas uygulamalarında başarı elde edilebilmesi için, uygulamanın korkmadan yapılması gerekmektedir. Lütfen içinizdeki tüm korkulardan arındıktan sonra bu uygulamayı yapın.

Yapılması Gerekenler

Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece 200 adet Ayetel Kürsi okunur. 100. ve 200. okumaya başlamadan aşağıdaki esmalar 1370 defa okunur.

Yâ Allâh Yâ Hayy Yâ Kayyûm Yâ Aliyy Yâ Azîm

200. Ayetel Kürsi okunduktan sonra aşağıdaki dua sadece 1 kere okunur. Okurken, parmakla git dercesine bir yöne doğru işaret ediniz ve duanın akabinde dilediğiniz herhangi bir salavatı okuyunuz. Salavatın sayısı kesinlikle önemli değil.

Okunacak Dua

Eselüke bi nûri vechikellezî melee erkâni arşike ve bi rûhi seyyidinâ muhammedin sallallâhü aleyhi ve sellem. En türsile hâdime hâzihil âyetiş şerîfeti li (burada kime ruhani gidecekse anne adıyla birlikte okuyunuz) fî sıfatî ve hılyetî bi eshümin min semûmin ve cerâbin min nâr.

İlk gün etki etmezse, 7 cuma gecesi icabet gelesiye kadar duanın tekrarı yapılabilir.

Diğer havas uygulamaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

Mucize Zikir Duası

Mucize Zikir DuasıBu zikrin Mucize Zikir Duası diye anılması, okuyan kişinin yaşadığı mucizelerden ötürüdür. Öyle faziletli, öyle etkili bir zikirdir ki, dilinizden ve gönlünüzden düşürmek istemeyeceksiniz. Kim bu zikir ile meşgul olursa, o kişiye sayısız sebep kapıları açılır. Her türlü hacetleriniz için en doğru ve etkili kaynağınız olacaktır.

Mucize Zikir Duası, birçok kardeşimiz tarafından defalarca kere tecrübe edilmiş bir uygulamadır. Tam bir inanç ile okursanız, Yüce Allah’ın da izniyle hacetleriniz tez zamanda kabul görür. Özellikle rızık konusunda faydası muazzam etkili bir duadır.

Mucize Zikir Duasının Uygulanışı

Bu duaya başlamadan evvel her ne niyet için okunacaksa evvela Allah rızası için 2 rekat hacet namazı kılın. Namaz bitince el açıp hacetinizi dile getirin. Daha sonra yerinizden kalkmadan;

33 kere Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyh

33 kere Elhamdülillah

33 kere istediğiniz herhangi bir salavatı okuyun.

Daha sonra 170 kere Ayetel Kürsi okuyun.

Ayetel Kürsi Okunuşu

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Tüm bu okuma işlemleri tek seferde hacet namazının ardından okunduktan sonra, günde en az 1000 kere gün sayısı belirtilmeksizin aralıksız her gün aşağıdaki zikri okuyunuz:

Ya Latif, Ya Kafi, Ya Ğaniyy, Ya Muğni, Ya Fettah, Ya Rezzak

Sayı olarak en az 1000 kere denilse de, sizler bu zikri ne kadar çok okursanız o kadar çok faydasını Yüce Allah’ın izniyle görürsünüz. Bu duayı her 21 günde bir hacetlerinizin kabulü için tekrar edebilirsiniz. Zikir kısmını aralıksız her gün dilediğiniz vakitlerde okuyabilirsiniz. İman ve inancınızın da burada ne kadar önemli olduğu su götürmez bir gerçektir.

Sitemizde daha önce yayımladığımız Hacet Duaları ile alakalı faydalı diğer yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

Alemleri Dize Getiren Hz. Süleyman’ın Kasemi

KasemBu kasem, Hz. Süleyman tarafından kullanılmış olup, tüm alemleri dize getirme konusunda çok değerli bir duadır. Hz. Süleyman bu kasemi okuyunca tüm cinler kendisine koşulsuz itaat etmişlerdir. Ne zaman bir cin kendisine karşı gelse, Hz. Süleyman hemen bu kasemi bir kere okurmuş.

Hz. Süleyman’ın bu kasemi gerçekten çok etkili bir kasemdir ki, havas uygulamalarının ardından bu kasemi muhakkak okumanızı tavsiye ederiz. Sizler bu kasemin faziletlerine canlı şahit olmadığınız sürece, bizler burada ne kadar yazıyla anlatmaya çalışsak da yeterli olmayacaktır. Her türlü zorluğunuzun kalkması için, içinde bulunmuş olduğunuz sıkıntıların defi için bu kasemi tüm inancınızla okuyun. Kısaca aklınıza gelebilecek her türlü hacetiniz için bu kasemi okuyun. Şayet bu kasemi ezberler ve gün içerisinde adet gözetmeksizin aklınıza geldiği her zaman okursanız, o zaman nasıl mucizeler yaşayacağınızı ancak siz görebilirsiniz.

Bunların haricinde bu kasemin okuma adedi günde 21 defa olup, okurken de kündür, lüban amberi, dövülmüş cavi ve kizbere tütsüleri yakılmalıdır. Bu tütsüleri bulmanız mümkün değilse herhangi bir tütsüyü yakabilirsiniz. Kasemi 21 kere okuduktan sonra hacetinizi söyleyebilirsiniz.

Okunacak Kasem

Bismillahil hayyül kayyümür rahmanirrahim. Rabbi Cibril ve Mikail ahin ahin ahin Ahiyyen Şerahiyyen Ahiyyen Hahiyyen Nemahiyyen edunayi esbaütin ali şeddayi Şelacasin Şelyekuşin Taltıkeşin Tatkelyuşin Mehluşehın Behmeşin Hemyuşin Yeşhişin Şenaheşin Mertatkeyuşin Nafehlemin Ğuyusen Nafğalasavesin ma a’zamü hazel kelamü ma a’zamü sultanillahi uhtirika men asa esma allahü binnaril mükadeti asikubihimür racifi vel fezeış şedidi ver rev-ıl azimi vel azabil elim.

Diğer havas uygulamaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

Cinlerin Kralı Seyyid Meytatarun’un Tesbihi Tican Daveti

Cinlerin KralıTican Daveti, cinlerin kralı Seyyid Meytatarun’un bir tesbihidir. Cinlerin kralı deyince hemen aklınıza ürpertici şeyler gelmesin. Cinlerin de Müslüman olanlarının var olduklarını unutmayın. Rukye, vefk, tılsım vb. havas uygulamalarında çoğu havas alimi uygulamanın ardından Tican Daveti okumuştur. Tican Daveti, yapılan uygulamanın süratini ve icabetini çabuklaştırır.

Bu daveti sadece havas uygulamaları için düşünmeyin. O kadar etkili bir tespihtir ki, dağların üzerine okunsaydı dağlar paramparça olurdu. Kötülükleri def eden, iyilikleri kendine çeken, manevi korumasının sınırı olmayan bir davettir. Belli bir okuma zamanı ya da adedi olmaksızın, her uygulamanın ardından okunulması tavsiye edilmiştir. Tican Daveti, kesinlikle sadece havas uygulamalarının ardından okumayla sınırlı tutulacak bir davet değildir. Gerçekten çok etkili bir koruması olduğu için, günde en az 1 kere istediğiniz vakit okunulması alimler tarafından önerilmiştir. Günde en az 1 kere okursanız,  Yüce Allah’ın izniyle faydasını görürsünüz.

Okunacak Tican Daveti

Allahümme Ya Dehmisan Dehleyleva İlahün Meytatarun. Ellezi anet lehül vucuhü ve haşeat lehül esvatü ve zellet lehüş şumuhul bazihat.
Allahümme Ya Nura Erışin Erğaşişin Erği Lağşunin Lağtunin. Ellezi zelle külle şeyin li kudretihi ve sultanihi.
Allahümme Ya Şebeyraşervin Eşmehin Eşfan Eşğun. Ellezi istidaet bi nurihi ehli semavatihi ve ardıhil hamidi li nurihi külle dıya-i ve behceti.
Allahümme Ya Melekuti Malihin Melehin Melihan Malihun. Ellezi melikü bi ızzetihi ve kahru bi ceberutihi veste’sertehüve ğalebe bi kuvvetihi fela şeye yukavimete.
Allahümme Ya Allamü Alimü Erğalin Erği Erğan Darğun Keznun Şemhin Şemhisan Meşlamun. Ellezi İnnema emruhu iza erade şeyen en yekule lehü kün feyekün. Fe sübhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi turceun.

Diğer havas uygulamaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

İntikam Almak İçin Dua

İntikam Almak İçin DuaSize haksızlık yapmış birinden İntikam Almak İçin okuyabileceğiniz bir dua paylaşalım. Çok fazla çeşit İntikam Almak için dualar mevcut. Bizler elimizden geldiği sürece en tesirli ve de birçok kişi tarafından denenmiş duaları sık sık paylaşıyoruz. Uygulanışına geçmeden önce intikam alma dualarında yaptığımız genel uyarıyı tekrar yapalım. İntikam Alma Duaları oldukça etkili 2 tarafı keskin kılıç gibidir. Eğer gerçekten haklı olduğunuzu düşünüyorsanız bu duayı okumanızı tavsiye ederiz. Aksi halde dua size geri döner. 

Her ne sebepten dolayı olursa olsun bir kişi tarafından zarar gördüyseniz ve sizin o kişiye gücünüz yetmiyorsa, bu duayı okuyabilirsiniz. Bu duayı okuduktan sonra size haksızlık yapan kişinin içine kor ateşi gibi bir acı ve kasvet çöker. Uykularında rahatsız edilir ve size yaptığı kötülüklerden dolayı aşırı pişmanlık yaşar. 

Uygulanışı

Herhangi bir arabi ayının (Örn: Recep, Şaban, Ramazan) ilk pazar günü güneş doğumunda gusül abdesti alıp temiz elbiselerle birlikte kıbleye doğru oturup 1000 kere “Lâ ilâhe illallah” diye zikredin. Okuma adedi tamamlandıktan sonra 21 kere

Allahümme ya kahiru zül batşişşedid entellezi la yutaku intikamühü ya kahhar

diye okuyun. Bu okuma bittikten sonra son 7 kere olarak şu duayı okuyun:

Ya ruhaniyyeti şürürül kameri intekimü min fülan elfülani

Fülan elfülani yazan yere intikam almak istediğiniz kişinin ismini anne adıyla birlikte söylemeniz gerekmektedir.

Diğer havas uygulamaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

İnsanlar Arasında Çok Sevilme Duası

Çok Sevilme DuasıKimse sizi sevmiyor diye üzülmeyin! Hayatınızda insanlar arasında itibar görmek ve insanlar tarafından çok sevilmek istiyorsanız, Çok Sevilme Duası tam da yaranıza merhem olacak bir duadır. Sevilme olgusunu geniş bir perspektiften bakacak olursanız, eşinizi, dostlarınızı, çalışma arkadaşlarınızı hatta karşı cinsin size olan duygularını bile kapsar.

Aşağıdaki duayı günde en az 30 kere olmak şartıyla okuyan kişiler, insanlar arasında çok sevilir, sözü dinlenir ve itibar görürler. Bazı alimler okuma zamanını yatsı namazından sonra söylemişseler de, bazıları da gün içerisinde istedikleri zaman okunabileceğini bildirmişlerdir.

Bu dua aynı zamanda zorluklara karşı kılıç gibidir. Yüce Allah’ın da izniyle sizlere muazzam bir koruma sağlar. Okuma esnasında abdestli olunması tavsiye edilmiştir. Okumaya ilk başlanırken 1 kere Besmele çekilip sonra dua, kişinin dili döndüğü sürece okunabilir.

Okunacak Çok Sevilme Duası

İnsanlar Arasında Kabul Görmek İçin

Çok Sevilme Duası Okunuşu

Ya zakiyüt tahiru min külli afetin li kudsih

Diğer havas uygulamaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

Maddi ve Manevi Zenginlikler İçin Vefk ve Duası

Maddi ve ManeviHer türlü maddi ve manevi zenginlikleri celp etmek isteyen kişi aşağıdaki vefki yazar ve duasını yaparsa, Yüce Allah o kişinin isteklerine cevap verir. Bu uygulama aslında iki aşamalıdır; yani hem vefk, hem de duası var. Vefki yazmadan sadece duasını da yapabilirsiniz; fakat bu vefki yazıp üzerinizde taşır ve de duasını yaparsanız daha da makbul olur.

Maddi ve manevi zenginliklerin yanı sıra bu uygulama size güçlü bir koruma da sağlayarak, kaza ve belalardan korunmuş olursunuz. Duanın içerisindeki Kaviyy ismi celili, düşmanlarınıza karşı galip gelmenizi sağlar, sizi çekemeyen kişiler hakkınızda söz söyleyemez. Yine bu vefkin içerisindeki Kaf harfinin bir sırrı vardır ki; onu da ancak yaşayanlar bilebilir.

Yapılması Gerekenler

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu uygulamayı dilerseniz sadece duasını okuyarak yapabilirsiniz ya da hem vefki yazıp hem de duasını okuyarak. Sadece duasını okuyacak kişiler, sabah ve akşam namazlarının ardından 100 kere aşağıdaki duayı okumalılar.

Vefki yazacak kişiler ise, yine vefk yazma kaidelerine uygun bir şekilde aşağıdaki vefki yazabilirler. Bu vefki maalesef çoğu medyumcu parayla satmaktadır. Onlara paralarınızı vereceğinize, kendiniz de havas usulüne göre yazabilirsiniz. Temiz bir kağıda safran ve misk karışımı bir mürekkep hazırlayarak vefki aynen yazın. Bu karışımı yapmanız mümkün değilse, kurşun kalem ile yazın. Lakin sakın tükenmez kalem ile yazmayın.

Yazma esnasında hoş bir tütsü yakabilirsiniz. Yazarken elbiselerinizin, yazdığınız ortamın temiz olmasına gayret gösterin. Vefke başlamadan önce muhakkak gusül abdesti almış olun. Vefki hazırladıktan sonra üzerinizde taşıyın ve aklınıza geldiği müddetçe aşağıdaki duayı okuyun. Belirli bir okuma adedi ve zamanı yok.

Bu şartlara uyulduğu sürece ve de Yüce Allah’ın izniyle emelinize ulaşmış olursunuz.

Maddi ve Manevi Zenginlikler İçin Yazılacak Vefk

Vefk

Maddi ve Manevi Zenginlikler İçin Okunacak Dua

Karibun Kaviyyun Ya Kaviyyun fekaviyyun
Bicahin ve sultanin ve mülkin türadifet

Daha önce yayımladığımız diğer havas uygulamaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

error: Bunu Paylaş kısmından paylaşabilirsiniz!!!