Veysel Karani’nin Münacatı

Veysel KaraniÜveys el-Karani ya da diğer bilindik ismiyle Veysel Karani, Peygamber Efendimiz zamanında yaşamış; fakat onu dünya gözüyle hiç görememiş bir veliyullahtır. Rasulullah sağlığında iken Hz. Ömer ve Hz. Ali’ye hırkasını Veysel Karani’ye vermeleri için emanet etmiştir.

Peki Münacat Nedir? Münacat, Ademoğlu’nun acizliğini, fakirliğini, zayıflığını, Allah’a olan muhtaçlığını Allah’a itiraf edip yardım istemesi ve Yüce Allah’ı yine O’nun Kur’an’da belirttiği hikmetli isim ve sıfatları ile övme ve büyüklüğünü takdir etme şeklidir. Veysel Karani’nin Münacatı, maneviyat aleminin büyüklerinin ilgi duyduğu çok önemli bir yakarıştır.   Şiddetle tavsiye ettiğimiz ve mümkünse günde en az 1 kere dahi okunulması gereken bir duadır. Sizlerden ricam bu münacatı okurken tüm içtenliğinizle okumanızdır. Şayet bunu yapabilirseniz o zaman neden bu duaya önem verdiğimizi anlayabilirsiniz. Dünya ve ahiret hayatıyla isteklerinizi bu münacat ile Allah’tan dileyebilirsiniz. Zaten bahsettiğimiz gibi münacatın anlamı, Kur’an ayetlerinden ve Esma-i İlahiden oluşan mübarek ve bereketli kelime ve cümlelerle Allah’a yalvarıp yakarmak, dünya ve ahiret selameti ve saadeti için Yüce Allah’tan isteklerini gidermesini istemek demektir. Veliyullahlar bu münacatı dualarının arasında sürekli okumuştur. Bunları dikkate alarak siz değerli kardeşlerimiz için bu yazımızda Veysel Karani’nin Münacatı’nı paylaşmak istedik.

Münacata başlarken Euzübesmele çekilip Allah’a hamd ettikten sonra okumaya başlanılmadır. Münacat bittikten sonra muradınız ne ise Ulu Allah’tan isteyebilirsiniz. Her helal istek için okunabilir. Rızık ve kısmet için 7 adet, sağlık ve afiyet için 11 adet, özel istek ve ihtiyaçlar için 21 adet okunulması tavsiye edilmiştir. Ne kadar çok dilinizden düşürmezseniz, o kadar çok İlahi mucizelere de şahit olursunuz. Yapmanız gereken tek şey inanarak tüm samimiyetinizle okumaktır.

Veysel Karani’nin Münacatı Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim
İlâhi ente rabbî ve enel abd
Ve entel haliku ve enel mahlûk
Ve enter rezzaku ve enel merzuk
Ve entel malikü ve enel memluk
Ve entel azizü ve enezzelil
Ve entel ğaniyyu ve enel fakir
Ve entel hayyu ve enel meyyit
Ve entel baki ve enel fani
Ve entel kerimu ve enel leim
Ve entel muhsinu ve enel müsi
Ve entel ğafuru ve enel müznib
Ve entel azimu ve enel hakir
Ve entel kaviyyu ve enel da’if
Ve entel mu’ti ve enes sail
Ve entel eminu ve enel haif
Ve entel cevadü ve enel miskin
Ve entel mücibu ve eneddâ’i
Ve enteş şafi ve enel merid

Fağfirli zünubi ve tecavez anni veşfi emradi ya Allahu ya kafi. Ya rabbu ya vafi. Ya rahimu ya şafi ya kerimu ya muafi. Fa’fü anni ve an ebi ve ümmi ve rufekaines sadikıne fi hıdmetil kur’ani vel imani ve an üstadina
saidin nursi radiyıallahü anhü fa’fü anni min külli zenbin ve afini min külli dain verda anni ve anhüm ebeden bi rahmetike ya erhamerrahimine velhamdü lillahi rabbil alemin.

Veysel Karani’nin Münacatı Manası

Bismillâhirrahmânirrahim
Ya İlahi! Rabbim Sensin! Çünkü ben abdim. Nefsimin terbiyesinden âcizim. Demek beni terbiye eden Sensin!..
Hem Sensin Hâlık! Çünkü ben mahlûkum; yapılıyorum…
Hem Rezzak Sensin!.. Çünkü ben rızka muhtacım; elim yetişmiyor. Demek beni yapan ve rızkımı veren Sensin…
Hem Sensin Mâlik! Çünkü ben memlûkum. Benden başkası bende tasarruf ediyor. Demek Mâlik’imiz Sensin…
Hem Sen Azîzsin! İzzet ve azamet sahibisin! Ben zilletime bakıyorum; üstümde bir izzet cilveleri var. Demek Sen’in izzetinin âyinesiyiz…
Hem Sensin Ganiyyi Mutlak! Çünkü ben fakirim. Fakrımın eline yetişmediği bir gınâ veriliyor. Demek ganî Sensin, veren Sensin…
Hem Sen Hayy-ı Bâkî’sin! Çünkü ben ölüyorum. Ölmemde ve dirilmemde, bir daimî hayat verici cilvesini görürüm…
Hem Sen Bakisin! Çünkü ben, fena ve zevalimde, Sen’in devam ve bekanı görüyorum…
Hem Sen Kerîm’sin, umulmadık yerden ihsan edensin, çünkü ben nankör ve cimriyim bu kadar nimetlerin şükrünü eda edemiyorum, senin rızan dairesinde sarf etmiyorum
Hem Sen Muhsîn’sin bütün iyilikler, güzellikler Sendendir, Senden gelir. Çünkü ben kötülük ve günahlara mazharım, suç ve kabahatim çoktur.
Hem Sen Gafur’sun, günahları bağışlayansın. Çünkü ben günahlardan kurtulamıyorum, mağfiretin olmazsa kim beni bağışlar, suçlarımı affeder?!
Hem Sen Azim’sin, azamet sahibisin. Çünkü ben hakirim, Sen olmazsan bir hiçim, hiçbir şeref ve değere sahip değilim.
Hem Sen Kavî’sin, her şeye gücün yeter. Çünkü ben zaifim, Senin yardımın olmazsa hiçbir şeye gücüm yetmez.
Hem cevap veren, atiyye veren Sensin! Çünkü biz umum mevcudat, kalî ve hâlî dillerimizle daimî bağırıp istiyoruz; niyaz edip yalvarıyoruz. Arzularımız yerlerine geliyor; maksudlarımız veriliyor. Demek bize veren Sensin.
Hem Sen Emin’sin, Çünkü ben korkuyorum, ancak Seninle emniyet bulurum. Kalplere huzur, akıllara güven veren Sensin, sana korku arız olmaz.
Hem Sen Cevad’sın, cömertsin. Çünkü ben ihsanına muhtacım, Sen ise bol bol verensin, atıyyen bitmez hazinen tükenmez,
Hem Sen dualara icabet eden Mücib’sin. Çünkü dua edip yardıma muhtaç olan benim. Kabul buyurmazsan hangi kapı var gideyim.
Hem Sen Şafîsin, bütün maddî manevî hastalıklara şifa verensin. Çünkü ben hastayım, türlü türlü illet ve hastalıklara müptelayım.

İşte Sen günahlarımı mağfiret et, suçlarımı bağışla, her türlü hastalığıma şifa ver, ya Allah, ya Kâfî, ya Vafî (sözünde duran), ya Rahîm, ya Şâfî, ya Kerim, ya Muâfî (afiyet veren)!
Beni, ana babamı, hizmet-i Kur’aniyye ve imaniyyede sadık arkadaşlarımı, Üstadım Said Nursî’yi (r.a) affına mazhar kıl. Her günahtan beni affeyle, her hastalıktan bana şifa ve afiyet ver. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi erhamürrahimin, rahmetinle benden ve onlardan ebediyyen razı ol. Hamd olsun Âlemlerin Rabbi olan Allah’a.

Veysel Karani’nin Münacatı Arapçası

Üveys Veysel Karani'nin Münacatı
Üveys Veysel Karani'nin Münacatı

Daha önce sitemizde yayımladığımız faziletli münacatları tecrübe etmek isterseniz lütfen BURAYI tıklayınız.

NOT: Sadece Youtube kanalımızda yayınladığımız faziletli dua ve diğer video paylaşımlarımızı kaçırmamak için lütfen BURADAN kanalımıza abone olmayı sakın ihmal etmeyin.

Şahmeran Duası

Şahmeran DuasıŞahmeran Duası her kim tarafından her ne maksatla okunursa, dileği yerine getirildiği için, duaların şahı olarak bilinmektedir. Duaların şahı Şahmeran Duasını okuyanın kısmeti açılır, malına bereket gelir, satılmayan malı varsa kısa zamanda satılır, ticarette başarılı olur, evham ve vesveseden kurtulur. Herhangi bir helal hacet için okunulursa, okuyan kişinin haceti kısa zamanda yerine getirilir, isteğine kavuşur. Şahmeran Duası, tesir bakımın oldukça kuvvetli bir duadır. Sayısız kere tecrübe edilmiştir. Bu duanın bu denli tesirli ve kuvvetli olmasının başlıca nedeni, duada Yüce Allah’ın azametli isimlerinin geçmesidir. Duanın terkibi Allah’ın bu isim ve sıfatları üzerinedir. Tüm kalbinizle inanarak ve içtenlikle okursanız faydasını daha farklı görürsünüz. Şahmeran Duası sadece belirli hacetler ile sınırlı kalmamalıdır. Bu duayı aklınıza gelen her an okuyabilirsiniz. En azından sabah ve akşam günde en az 2 defa okursanız gerçekten çok faydasını görürsünüz. Lütfen bu duaya gereken önemi gösterip, mümkün olduğu sürece ezberleyemeye çalışıp, dilinizden düşürmeyin. O zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız.

Duaların Şahı Şahmeran Duası Uygulanışı

İlk gün okumaya başlamadan evvel gecenin 3/4 lük kısmında 2 rekat hacet namazı kılın ve hacetiniz ne ise namazdan sonra el açıp hacetinizi Yüce Allah’tan isteyin. Diğer günlerin okumalarında, hacetiniz akılda tutularak dua edilir. Tüm okumalara besmele ile başlanarak abdestli olarak okunulmalıdır.

Faziletleri ve Sayıları

1- İşe girmek, iş sahibi olmak ya da bir iş başarmak için günde 7 defa olmak üzere 7 gün süreyle okunursa, biiznillah haceti yerine getirilir.
2- Kısmetinin açılmasını isteyen kişi, ikindi namazından sonra kıbleye dönük oturarak 21 kere okursa, Allah’ın izniyle kısmeti açılır.
3- Satılmayan mal için, ikindi namazından sonra kıbleye dönük oturarak 11 kere okursa, biiznillah o mal satılır.
4- Psikolojik rahatsızlıklar ve manevi hastalıklar için 21 gün boyunca günde 21 kere okunmalıdır.
5- Korku, panik atak ve depresif durumlar için keza 21 kere defa okunarak 21 gün boyunca devam edilmelidir. Özellikle sabah ve ikindi namazlarının akabinde kıbleye dönük oturarak okunulmalıdır.
6 – Evham, vesvese gibi durumlarda yine 21 gün boyunca günde 21 defa okunursa, biiznillah bu dertlerden okuyan kurtulur. Sabah ve ikindi namazlarından sonra kıbleye karşı oturarak okunulmalıdır.

Duaların Şahı Şahmeran Duası Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim
Allahu la ilahe illa hüvel hayyul kayyum
Allahu la ilahe illa huvel aliyul hakim
Allahu la ilahe illa huves semiul alim
Allahu la ilahe illa huver rahmanür rahim
Allahu la ilahe illa huvel vahidul ehad
Allahu la ilahe illa huvel ferdül varid
Allahu la İlahe illa huver raufur rahim
Allahu la ilahe illa huvel azizur rahim
Allahu la ilahe illa huvez zahirul batın
Allahu la ilahe illa huvel ehadus Samed
Allahu la ilahe illa huvel fettahul alim
Allahu la ilahe illa huvel azizul alim
Allahu la ilahe illa huvel hannanul mennanul deyyan
Allahu la ilahe illa huvel kadir’ul kahir
Allahu la ilahe illa huver rafiul alim
Allahu la ilahe illa huver rabbül arşil azim
Allahu la ilahe illa huvel melikul kuddüs
Allahu la ilahe illa huvel hamdul mübin.
Allahu la ilahe illa huvel baisul varis
Allahu la ilahe illa huvel esmaul hüsna
Huvel hayyu la ilahe illa huve fadiu muhlisine lehuddin
Subhane birahmetike ya erhammerrahimin
Velhamdu lillahi rabbil alemin.

Sitemizde yayımladığımız diğer faziletli duaları tecrübe etmek isterseniz lütfen BURAYI tıklayınız.

NOT: Sadece Youtube kanalımızda paylaşacağımız sırlı duaları ve dahi diğer videoları kaçırmamak için kanalımıza lütfen BURADAN abone olmayı unutmayın. Teşekkürler!

11 Adım Duası – Çok Etkili

11 Adım Duası11 Adım Duası Nedir? 11 Adım Duası Nasıl Yapılır? 11 Adım Duası Şirk Midir? Bu dua Abdülkadir Geylani Hazretleri’nin istiğase duası olarak geçmektedir. Her türlü mühim hacetler için keskin kılıç etkisine sahiptir. Mühim hacetler derken tüm helal hacetleri kastediyorum. Asla şans oyunları ya da başkasının helali olan kişileri elde etmek için bu duayı alet edinmeyin. Fayda görmediğiniz gibi ters de tepki alırsınız. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra çok sorulan bir soruya da cevap verelim; bu dua kesinlikle şirk değildir. İstiğase yardım istemek demektir. Yardım istenen kişi salih bir kul ise yardım istemek de caizdir. Nasıl hasta olunca şifanın Allah’tan olduğunu bilmenize rağmen hekimlerden yardım bekliyorsanız, bu da bu tarz bir yardım talebidir.

11 Adım Duası Nasıl Yapılır

Mühim bir sıkıntısı olup ondan kurtulmak isteyen kişi pazartesiyi salıya bağlayan bir gece yatsı namazından sonra veya seher vaktinde 2 rekat namaz kılar. Fatiha’dan sonra her rekatta 11 kere İhlas Suresi okunur. Namaz biterken selam verdikten sonra alemlerin Rabbi olan Yüce Allah’a hacet secdesi yapılarak, başı secdede iken kişinin ne haceti varsa ister ve sonra başını kaldırıp Peygamber Efendimiz (SAV)’e 11 adet dilediği herhangi bir salavatı okur. Bunlar bittikten sonra ayağa kalkıp Irak tarafına doğru (İstanbul’a göre 20-25 derecelik bir açıyla kıblenin soluna denk gelmektedir) 11 adım atar. Her adımda aşağıdakiler söylenir:

1. Adımda: “Ya Şeyh Muhyiddin!” der,
2. Adımda: “Ya Seyyid Muhyiddin!” der,
3. Adımda: “Ya Mevlana Muhyiddin!” der,
4. Adımda: “Ya Mahdum Muhyiddin!” der,
5. Adımda: “Ya Derviş Muhyiddin!” der,
6. Adımda: “Ya Hace Muhyiddin!” der,
7. Adımda: “Ya Sultan Muhyiddin!” der,
8. Adımda: “Ya Şah Muhyiddin!” der,
9. Adımda: “Ya Ğavs Muhyiddin!” der,
10. Adımda: “Ya Kutb Muhyiddin!” der,
11. Adımda: “Ya Seyyides Sadat Abdülkadir Muhyiddin!” der.

Adım atma işlemi bittikten sonra şöyle denilir:
Ya Ubeydellah! Eğısni biiznillah! Ya Şeyhas Sakaleyn! Eğısni vem dudni fi kadai havaici

Manası:
Ey Allah’ın kulu! Allah’ın izniyle bana yardım et. Ey insanların ve cinlerin şeyhi! İsteklerimin yerine gelmesi hususunda Allah’ın izniyle bana yardımcı ol!

der ve sonra şu duayı 3 kere okur.

Okunacak 11 Adım Duası

Allahümme lekel küllü ve bikel küllü minkel küllü ve ileykel küllü ve entel küllü ve küllü kül, birahmetike ya erhamerrahımin, ve sallallahu teala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbhi ve sellem

Manası

Ey Allah! Her şey sana aittir, her şey Sendendir, her şey sonunda Sana varacaktır, her şeyin ve her bir şeyin her şeyi ancak Sensin. Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle duamızı kabul eyle! Allah-u Teala Efendimiz Muhammed’e Ehl-, Beyt’ine ve sahabesine salat-ü selam eylesin. Amin!

11 Adım Duası hemen hemen hacet dualarının içinde en kuvvetli ve en tesirlileri arasında yer almaktadır. Yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi haddizatında tesirli bir istiğasedir (yardım isteme). Helal istekleriniz haricinde yaparsanız, isteğiniz size bela olarak dönebilir dikkatli olun. O yüzden aşk meşk gibi konular için bunu yapmayın.

Sitemizde yayımladığımız diğer havas uygulamalarını tecrübe etmek isterseniz lütfen BURAYI tıklayın.

NOT: Sadece Youtube kanalımızda yayınladığımız kanalımıza has faziletli, sırlı dua ve diğer video paylaşımlarımızı kaçırmamanız için BURADAN kanalımıza abone olmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Borçlardan Kurtulma Duası

Borçlardan Kurtulma Duası
Borçlardan Kurtulma Duası, adından da anlaşılacağı üzere borçlarınızdan kurtulmak için sizlere rızık genişliği sunan bir duadır. Rızık dualarından biri olması sebebiyle, borcu olan kişilerin borçlarını ödemek için rızık bolluğu sağlamaktadır. Sadece bununla kalmayıp malın bereketini de artırır.

Çok fazla borçları olup da, ödeyemeyen kardeşlerimiz aşağıdaki duayı her gün beş vakit namazın ardından 7 defa tam bir teslimiyet ile okusun. Rahmeti bol olan Yüce Allah’ın izniyle borçları ödemek için okuyan kişiye bir kolaylık sunulacaktır. Allah yaptığımız ve yapacağımız duaları kabul eylesin. Amin!

Borçlardan Kurtulma Duası

Ela vakdi ya rabbahu bin nuri haceti
Bi nuri eşmehin celyen serian kadinkadat

Arapçası

Ağır Borçları Ödeme Kolaylığı Duası

Daha önce yayımladığımız faydalı rızık duaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

Huysuz Eşe Karşı Uygulama

Huysuz EşEşiniz bazı zamanlar haddinden fazla kıskanç, kavgacı, geçimsiz ve huysuz mu oluyor? Sanırım kimse bu özelliklere sahip huysuz bir eşi çekmez istemez. Eşinizin bu huylarından kurtulmasını istiyorsanız, huysuz eşe karşı yapabileceğiniz bir uygulama mevcut.

Huysuz eş istemeyen, eşinin kötü huylarından vazgeçirmek isteyen kişi, herhangi bir Arabi ayın son Cumartesi günü Zuhal saatinde aşağıdaki duayı, safran mürekkebi ile 2 nüsha olarak yazmalıdır. Birinci kağıdı 7 kat naylona sarın ve kötü huylarından vazgeçirmek istediğiniz kişinin, yatarken başını koyduğu yastığın altına ya da yastığının içine yerleştirin. Diğer nüshayı ise, bir bardak suyun içine koyun ve kısmen de olsa yazıların silinmesi bekleyin. Daha sonra bu duayı 70 kere okuyun ve yazıların silindiği suya üfleyin. En son olarak da bu okuduğunuz suyu  huysuz ve geçimsiz kişiye içirin. Bunları yaptıktan sonra Allah’ın izniyle huysuz eş kötü huylarından vazgeçmiş olacaktır

Huysuz Eşe Karşı Yazılacak Dua

Kıskançlık ve Huysuzluğa Karşı

Huysuz Eşe Karşı Okunacak Dua

Bismillahirrahmanirrahim.
Ve kefa billahi şehiden muhammedün rasulullah. Muhammedün rasulullah. Muhammedün rasulullah. Cibril eminullah. Musa kelimullah. Davud halifetullah. İsa ruhullah. Azrail kabidülervah. Elem tera ila rabbike keyfe meddezzıllü velev şae lecealehu sakinen sakinen sakina.

Eyyüp Peygamberin Tespih Duası

Eyyüp Peygamberin Tespih DuasıHz. Eyyüp Peygamber, Allah tarafından kendisine çok mal, mülk ve evlat verilmişti. Sofrasında fakir bulundurmadan yemek yemez, Allah’ın bahşettiği nimetleri diğer insanlarla paylaşırdı. Bir zaman sonra tüm malını, mülkünü, sağlığını ve dahi evlatlarını kaybetti. Asla isyan etmeyip sabırla alemlerin tek Rabbi olan Allah’a dua etmeye devam etti. Sabrının ve itikatla ettiği duasının neticesiyle Yüce Allah Eyyüp Peygamber’i içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtarıp, ona eskisinden daha çok mal, mülk ve evlatlar verdi.

Eyyüp Peygamber’in Tespih Duası sıkıntıların defi, hastalıkların şifası için etkili sıkıntı dualarından biridir. Nitekim Hz. Eyyüp Peygamber zamanından beri bu duadan, sıkıntılardan kurtulup feraha kavuşmak için defalarca kere faydalanılmıştır. Sizler de bu mübarek duadan faydalanmak için belirli sayı olmadan okuyabilirsiniz. Okumaya başlamadan önce abdest alın ve sıkıntınız ne ise boynunuz bükük bir şekilde ellerinizi açarak Allah’a niyazda bulunun. Daha sonra bu duayı belirli bir sayı ve zaman gözetmeksizin, diliniz döndüğü sürece okuyun.

Eyyüp Peygamber’in Tespih Duası Okunuşu:

Sübhânel celîlil cemil, sübhânel aliyyil hamîd, sübhânel vâsi’il ğaniyy, sübhânallahi teâlâ, sübhâne men yekşifu ’d-durr.

Eyyüp Peygamber’in Tespih Duası Türkçe Anlamı:

Ulu ve güzel olan, yüce ve hamd olunan, geniş ve zengin olan, her şeyden üstün olan ve zararları kaldıran Allah’ı noksan sıfatlardan beri kılarım.
Hz. Eyyüp Peygamberin Tesbih Duası

Sitemizde yayımladığımız diğer sırlı zikirlerden faydalanmak için lütfen BURAYI tıklayınız.

NOT: Sadece Youtube kanalımızda paylaşacağımız gizemli zikir ve diğer dua paylaşımlarımızı kaçırmamanız için BURADAN kanalımıza abone olmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Yasin Suresi İle Hacet Duası

Yasin SuresiHer kapının anahtarı farklı olduğu gibi her gönlün de duası farklıdır. Yasin Suresi, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in gizemli ve bir o kadar da hikmetli dualarından biridir. Hal böyleyken böyle bir nimetten faydalanmamak olmazdı.

Yasin Suresi’nin 58. ayeti ile uygulayabileceğiniz farklı bir hacet duasını bu yazımızda paylaşmak istedik. Etkisi tartışılmaz bir hacet duası olup, birçok kardeşimiz tarafından tecrübe edilmiştir. Sizler de tam bir itikat ve iman ile okursanız, Allah’ın izniyle tez zamanda faydasını görürsünüz. Sadece hacet duası olarak değil, bu ayeti okumanın türlü türlü hikmetleri vardır. Burada bunları saymakla yetinemeyiz. Bu sebepten dolayı bu ayeti hacet duası uygulaması haricinde de okumanız sizin için fazlasıyla faydalı olacağından şüpheniz olmasın.

Hacet Duası Uygulanışı:

Evvela 786 kere Besmele-i Şerif okuyunuz. Daha sonra 613 kere de Yasin Suresi 58. Ayet-i Kerimesini (Selamun kavlem mir rabbir rahim) okuyunuz. Bu okumalar abdestli bir şekilde ve ara vermeden tek seferde okunmalıdır. Yani farklı günlere ya da saatlere bölemezsiniz. Tüm okuma işlemleri bittikten sonra Allah’tan ne hacetiniz varsa el açıp isteyiniz.

Sitemizde yayımladığımız diğer faziletli hacet dualarından da faydalanmak isterseniz lütfen BURAYI tıklayınız.

NOT: Sadece Youtube kanalımızda paylaştığımız özel, sırlı dua ve diğer video paylaşımlarımızı kaçırmamanız için lütfen BURADAN kanalımıza abone olmanızı önemle tavsiye ederiz.

Sırlı Fatiha Duası

Sırlı Fatiha Duası
Kur’an-ı Kerim’in anahtarı, imanın direği olarak bilinen Fatiha Suresi’nin daha önce belki bilmediğiniz bir okuma metodu var. Sırlı Fatiha Duası olarak da bilinen bu okuma usulü, gerek dünyevi, gerekse de ahiret hacetleri için çok etkili bir duadır. Sırlı Fatiha Duası düzenli bir şekilde okunulduğu takdirde, Ulu Allah okuyan kişinin isteklerine tez zamanda cevap verir.

Çok etkili bir dua dedik; fakat okuyan kişinin de haramdan sakınan biri olması ve tam bir itikat ile okuması gerekmektedir.  İsteksiz, sonucuna inanmadan yapılan dualar savaşa silahsız gitmeye benzer. Bu sebepten dolayı asla böyle bir tereddüttünüz olmasın. Kendinizi Sırlı Fatiha Duası ile sırların içine bırakın.

Sırlı Fatiha Duası Uygulanışı

Bu duayı uygulamak için, öncelikle Pazar günü sabah namazından evvel Allah rızası için 2 rekat hacet namazı kılın. Namaz bittikten sonra hacetinizi Allah’tan dileyin. Daha sonra o gün yani Pazar günü sabah namazı da dahil olmak üzere, sabah namazlarının ardından aşağıdakileri adetlerince okuyun. Allah’ın izniyle duanıza karşılık bulacaksınızdır.

Pazar Sabah Namazından Sonra Elhamdülillahil rabbil alemin dedikten sonra 1071 defa Ya Fettah okunur
Pazartesi Sabah Namazından Sonra İyyake na’büdü ve iyyake nestain dedikten sonra 873 defa ya Latif okunur
Salı Sabah Namazından Sonra Ğayril mağdubi aleyhim veled dallin dedikten sonra 4390 defa ya Aziz okunur
Çarşamba Sabah Namazından Sonra Maliki yevmiddin dedikten sonra 793 defa ya Müteal okunur
Perşembe Sabah Namazından Sonra İhdinas sıratal müstakim, sıratallezine enamte aleyhim dedikten sonra 2115 defa ya Ğaniyy okunur
Cuma Sabah Namazından Sonra Errahmanirrahim dedikten sonra 87 defa ya Nur okunur.

Sitemizde daha önce yayımladığımız denenmiş hacet duaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

Uykusuzluk Çekenler İçin Rukye

Uykusuzluk ÇekenlerHer türlü yolu denediniz ama yine de uykusuzluk problemi mi yaşıyorsunuz? Maddi ve manevi birçok hastalığa faydası olan rukyeler, uykusuzluk çekenler için de kullanılabilir. Uykusuzluk çekenler, sağlıklı uyuyamayan kimseler aşağıdaki yazıyı temiz bir kağıda, safran mürekkebi ile yazar ve yastığının altına koyarsa, uykusu normale döner. Bildiğiniz üzere havas uygulamaları alkolsüz ve hoş kokulu mürekkep olan, safran mürekkebi ile yazılır. Bu mürekkebi temin etmesi mümkün olmayan kişiler, kurşun kalem ile yazabilirler.

Not: Göreseldeki fülan ibni fülan yazan Arapça yere, uykusuzluk çeken kişinin ismi anne adıyla birlikte yazılması gerekmektedir.

Yazılacak Rukye

Uyku Büyüsü

Diğer havas uygulamaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

Geçim Sıkıntısı Duası

Geçin Sıkıntısı DuasıGeçim Sıkıntısı Duası Nedir? Geçim Sıkıntısı İçin Hangi Dua Okunmalıdır? Manevi zorlukların yanı sıra, maddi zorluklar bu hayatta hepimizin mücadelesinden biridir. Bu noktada bir Mü’min olarak sabır ve sebat göstermek bize düşen kulluk görevidir. Lakin sabır göstermek elimizi kolumuzu bağlayıp beklemek değildir. Fiili amelimizi yerine getirdikten sonra, manevi kalkanımız olan duamızdan asla vazgeçmemeliyiz. Bu yazımızda geçim sıkıntısı ve darlık çeken inananlar için, rızkınızı bollaştıran, malınıza bereket getiren bir geçim sıkıntısı duası paylaşacağız.

Her kim aşağıda yazılan duayı ara vermeden her gün abdestli bir şekilde 100 defa okursa, Yüce Allah’ın sonsuz kudreti ve izniyle geçim sıkıntısı ve darlıktan kurtulur, rızkı genişler, feraha kavuşur. Duanın temelinde var olan saf inancın gücünü kalbinizde hissederek okursanız, farklı bir etkiye yaratacağı su götürmez bir gerçektir. Yaptığınız dualardan zerre kadar şüphe duymadan, koşulsuz bir inanç ile okumaya devam edin. Allah yaptığınız ve yapacağınız duaları kabul eylesin. Amin!

Okunacak Dua:
La ilahe illallahul hakimul kerim, la ilahe illallahul aliyyül azim, sübhane rabbis semavati sebi ve rabbil arşil azim. Vel hamdü lillahi rabbil alemin.

Sitemizde daha önce yayımladığımız denenmiş rızık duaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video