Aşk Kapılarını Aralayan Sevgi Duası

Sevgi DuasıSevgi Duası, önünüzdeki aşk kapılarını ardına kadar sizin için aralayacaktır. Bu beyitler günümüze kadar Hz.Ali (r.a.) tarafından, İmam Gazali Hz. vasıtasıyla ulaştırılmıştır. Birini seviyorsanız ve o kişi sizi sevmesini istiyorsa bu beyitleri günde en az 7 kere, o kişiyi gözünüzde canlandırarak okuyunuz. Gözlerinizi kapattığınız zaman, sanki o kişi karşınızda gibi hayal edebilirsiniz. Şayet genel bir okuma yaparsanız, toplumda sevilen biri olursunuz. Sevgi Duası, içerdiği beyitler bakımından ziyadesiyle sırlıdır. Ama devamlılık şarttır. Bu koşulları sağlayabilirseniz hayretler içerisinde kalabilirsiniz. Zaten okumaya devam ettikten bir süre sonra, insanların size olan ilgisini fark edebilirsiniz.

Okunacak Sevgi Duası:

Efıd li minel envari feydate müşrikın
Aleyye ve ahyi meyte kalbi bi taytağet
Ela ve elbisenni heybeten ve celaleten
Ve küffe yedel a’dai anni bi ğalmehet
Ela vahcübenni min adüvvin ve hasidin
Bi hakkı şemahın eşmehın sellemet semet

Diğer sevgi, aşk ve muhabbet duaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

Zikirlerin Etkisinin Artması İçin Yapılacaklar

Zikirlerin EtkisininYaptığınız zikirlerin etkisinin de artabileceğini biliyor muydunuz? Esma kelime anlamıyla isim demektir. Esma-ül Hüsna ise güzel isimler demek. Esmaül Hüsna 99 adet olmakla birlikte, Allah-u Teala’nın sıfatları bununla sınırlı değildir. Bu sıfatlar Arapça olabileceği gibi, çok eskilerden kullanılan Süryanice, İbranice de olabilir. O yüzden bu tür isimlerle karşılaşırsanız şaşırmayın. Bu esmaların, zikirlerin de belir enerjileri vardır. Bu enerjileri zikirle aktive ettiğiniz gibi, bunların etkilerini de artırabilirsiniz. Öncelikle şunu ifade edeyim; Esmaları papağan gibi ağzınızla söylemenin pek bir getirisi olmayacaktır. Asıl önemli olan, o sıfatları Allah’a ait olduğunu bilerek, O’nu düşünerek anmaktır. Huşu ile ihlas ile zikrederseniz etkisini çok çabuk görürsünüz. Bununla birlikte bazı metot ve adaplar vardır.
Esmaları zikretmeye başlamadan önce,

Mümkünse gusül abdesti ya da normal abdest alınır.
2, 4 ya da 6 rekat olmak üzere Şükür, Tövbe ve Hacet namazları kılınır.
Selam verildikten sonra şu dua okunur:
Ya Rabbi bi hakkı hazihil esma edhilni fi zümrati evliyaikel kirami inneke entes semiul alim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Allahümmeftah aleyye futuhal ariffin bi hikmetike, vensur aleyye rahmetike ya yel celali vel ikram.

Denildikten sonra;
7 Defa Fatiha Suresi
7 Defa İhlah Suresi
okunup sevapları Peygamber Efendimize ve Şeyh Abdulkadir Geylani Hz.lerinin ruhlarına hediye edilip,

33 Defa Salavat
77 Defa Tövbe İstiğfar
100 Defa Kelime-i Tevhid
33 Defa Ya Fettah Ya Alim okunduktan sonra hangi esma kaç adet zikredilecekse zikredersiniz.

Zikrinizi bitirirken aşağıdaki duayı edersiniz.

Allahümmeceni kuvveten veş kerameh bi hazihil esmaikel izami La havle vela kuvvete illa billah

Diğer havas uygulamaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

Sınavda Başarılı Olmak İçin Etkili Dua

Sınavda Başarılı OlmakSınavda başarılı olmak her öğrencinin ortak umududur. Peki sınavda başarılı olmak için hangi duayı okumalıyız? Fiili duamızı yani bize düşen gayreti gösterdikten sonra, sınavda başarılı olmak için sizlere çok etkili bir dua önereceğim. Burada önemli olan, sınava girecek kişinin bu duayı okumasıdır. Onun yerine başkası okuyamaz. Duaya başlamadan önce mümkünse gusül abdesti alın. Eğer imkanınız yoksa normal abdest alıp, 2 rekat Tövbe Namazı, 2 Rekat Şükür Namazı ve 2 Rekat Hacet namazı kılın. Hacet namazında hangi sınav için niyet edilmişse Allah’tan dileyin. Sonra aşağıdakileri sırasıyla okumaya başlayın.

Okunması Gerekenler

100 defa Ya Fettah
1000 defa Ya Vehhab
1000 defa Besmele
40 defa La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim

En son şu dua okunur:
Allahümme inni eseluke bismike bismillahirrahmanirrahim, ellezi la ilahe illa huve alimul ğaybi veş şehadeti hüver rahmanur rahim, ve eseluke bismike bismillahirrahmanirrahim ellezi la ilahe illa hüvel hayyul kayyum, la te’huzühü sinetün vela nevm

Sınav gecesi 1000 defa Besmele okunmalı.

Bu duanın tam olarak etkili olabilmesi için, fiili duamızı yapmayı, yani sınava çalışmayı ihmal etmeyin. Biz elimizden geleni yaptıktan sonra, gerisini yüce Allah’tan bu dua vasıtasıyla isteyeceğiz. Savaşmadan savaşların kazanılmayacağını, tarlamızı sürmeden de hasat alınamayacağını lütfen unutmayalım.

Allah dualarımızı kabul eylesin.

Diğer hacet duaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

Cin Musallatından Kurtulma Duası

Cin Musallatından
Her kime cin musallat olmuşsa aşağıdaki uygulamayı yaparsa Allah’ın izniyle o kişi cinden kurtulmuş olur. Uygulama her 5 vakit namazdan sonra yapılması gerekiyor.

100 Kere Ya Selam diye zikredin daha sonra
100 Kere Ya Kaviyyu Ya Metin daha sonra
7 Kere şu dua okunur:
Lekad câekum resûlun min enfusikum azîzun, aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfur rahîm. Fein tevellev fekul hasbiyallahû lâ ilahe illa hû, aleyhi tevekkeltû ve hüve rabbül arşil azîm.

Faydalı olacağını düşündüğümüz diğer korunma dualarını da BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza da BURADAN ücretsiz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin.

Sponsorlu Video

Çakraları Açan Zikir

Çakraları AçanBu sefer sizlere uzak doğuluların olmazsa olmaz meditasyonlarının birinden bahsedelim. İnsanda 7 tane enerji merkezi vardır. Bu merkezler arasında dönüş olması gerekiyor. Bizlere düşen bu merkezlerdeki enerjileri uyandırıp, daha sağlıklı yaşam sağlamak. Bu da tüm hayatınıza etki edecektir. Ruhunuzla birlikte vücudunuz da dengelenmiş olacak. Daha mutlu, daha huzurlu, daha zinde ve daha enerjik olacaksınız. Çakraları Açan Zikir nasıl yapılır?

Şimdi yapmanız gerekenleri anlatayım.

Bağdaş kurmuş şekilde oturunuz.
Niyet ediniz. Ya Allah ve Ya Nurullah esmalarıyla vücudumdaki tüm çakraları açacağım deyin.
3 Kere Kelime-i Şehadet getirin.
3 Kere Salavat getirin.
Kalp Zikri ile 1000 Kere Ya Allah deyin sonra yine
Kalp Zikri ile 1000 Kere Ya Nurullah deyin.

Bu zikri mümkün olduğu kadar gece ve kimsenin sizi rahatsız etmeyeceği bir yerde, düzenli olarak yapın. Zikir esnasında, soğuk terleme, vücutta terleme ve uyku gelme, esneme gibi durumlar olacaktır. Bunlar normaldir, çünkü çakralarınızın açıldığını gösterir. Ama çok kısa zamanda daha dinç ve enerjik vücudunuz olduğunu göreceksiniz.

Diğer havas uygulamaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

Kötü Davranan Patrona Karşı Etkili Dua

Size sürekli kötü davranan patronunuz ya da müdürünüz varsa, yüzüne karşı bu duayı okursanız Allah’ın izniyle kalbi size karşı yumuşayacak ve size iyi davranacaktır. Bunu okurken içinizde asla şüphe olmasın. İnanarak, huşu içinde okumanız gerekli.

Okunacak Dua:
Bismillahirrahmanirrahim. Ves semâi zâtil buruc

Diğer sevgi ve muhabbet dualarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olmayı lütfen ihmal etmeyin.

Kötü Davranan

Faziletleri Saklı Gizemli Salavat

SaklıBu salavatı anlatmaya ne kelimeler yeter ne de sırlarını yazmamız için iznimiz var. Sadece yaşayıp, ilahi tecellilerini kendinizin öğreneceği bir salavat. Sadece bunu okuyun diyorum başka bir şey demiyorum. Ondan sonra yaşadığınız mucizelere yazmak isterseniz yorum kısmına yazabilirsiniz. Dediğim gibi faziletleri saklı ve anlatmayla bitmez bu gizemli salavatın.
Bu salavatı ilk defa okuyacaklar için bir tavsiyede bulunayım. Yatsı namazından sonra 2 rekat tövbe, 2 rekat şükür, 2 rekat tespih ve 2 rekat hacet namazı kılın.
Daha sonra Fatiha Tevessül yapın. Ama bu tevessülde Abdulkadir Geylani Hz.leri ve Hızır A.S. muhakkak olsun. İlk gün okuyabildiğiniz kadar çok okuyun. Dilinizin döndüğü kadar okuyun. Mümkünse ilk gün 1000 i geçsin. Daha sonraki günler dileğiniz sayılarda okuyabilirsiniz ama en az 11 olsun.

Okunacak Faziletleri Saklı Gizemli Salavat:

Allahümme bi ğayri hisab ve sellim bi ğayri hisab, Ve barik bi ğayri hisab daimeten, Ala nebi Muhammed, ve ala sultan veliyullah Şeyh Abdulkadir el Geylani el Bağdadi ve ala nebi Hidir bi ğayri hisab daimeten ve ala alihim ve sahbihim emme ba’du

Diğer havas uygulamaları ile ilgili yazılarımızı BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olup, video paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sponsorlu Video

Rızık Kapılarını Teker Teker Açan Zenginlik Zikri

Zenginlik ZikriBu Zenginlik Zikri, kalpte en ufak şüphe olmadan yapıldığı takdirde, rızık kapıları teker teker açılacaktır. Kazancınız ve bereketiniz fazlasıyla artar. Bu zikri düzenli ve en önemlisi hiçbir şüphesi olmadan inanarak okuyan kişi, asla zengin olmadan ölmez. Tek yapmanız gereken aksatmadan bu zikri yapmanızdır. Aşağıdaki zikri yemeğe başlamadan önce yemeğin üzerine 21 kere okuyun. Günde 3 öğün yiyorsanız her öğünde 21 kere okuyun. Fakat bahsettiğim gibi okumanın aksatılmadan her gün olması gerekir.

Okunulması Gereken Zenginlik Zikri

Yâ Latîfu Yâ Hafîzu Yâ Hakîmu Yâ Vekîlu Yâ Allâh La ilâhe illallâh Muhammedur Rasûlullâh

Diğer rızık dualarımızı da BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olmayı lütfen ihmal etmeyin.

Sponsorlu Video

Kalp Gözünü Açan Elif Lam Mim Zikri

Kalp GözüKalp gözü demek manevi gözünüz demektir. Normal insanların sahip olmadığı hislere, kalp gözünüz sayesinde sahip olabilirsiniz. Uzakdoğu öğretilerinde de kalp gözünü açmak için meditasyon teknikleri bulunmaktadır. Peki Kalp Gözü hangi zikir ile açılır? Bu yazımızda sizlere Kalp Gözü nasıl açılır onu anlatacağız. Kalp gözünüzü açacak zikrin adı Elif Lam Mim Zikridir. Bu zikirden faydalanmak için, aşağıda yazılan zikri Sabah ve Akşam Namazından sonra, ayrıca da geceleri okunulması gerekmektedir. Sabah ve Akşam namazlarından sonraki okuma sayısı 77’dir. Gece yarısı okuma sayısı ise 1000’dir. Okuma süresi de 7 gündür.

Zikrin Diğer Faziletleri:
1- Özgüveniniz artar.
2- Bağışıklık sisteminiz güçlenir
3- İnancınız güçlenir
4- Kalp gözünüz açılır
5- Vücudunuzdaki çakralar açılır
6- Düşmanlarınız sizden korkar ve hakkınızda kötülük düşünemezler

Daha buraya yazmaya iznimiz olmayan o kadar güzel mucizeleri var ki, bunları sizler de yaşayacaksınız. Bunun için sabır ve sebat göstermeniz gerekmektedir. Zamanla sırlar size birer birer açılacaktır.  Sadece size verilen bu hediye için Allah’a şükredin.

Okunacak Zikir:
Elif Lâm Mîm, Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm, Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh

Sitemizdeki diğer zikirlerden faydalanmak için lütfen BURAYI tıklayın!

NOT: Sadece Youtube kanalında paylaşacağımız dua videoları için lütfen BURADAN ücretsiz abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.

Sponsorlu Video

Gelmiş Geçmiş En Etkili Zenginlik Zikri

Zenginlik ZikriGelmiş geçmiş en etkili Zenginlik Zikri hangisi diye hiç merak ettiniz mi? Zengin olmak herkesin olmasa da çoğu kişinin hayalidir. Bazıları doğuştan zengindir, bazıları da sonradan zenginliği edinir. Etrafınızdaki kişilerde muhtemelen görmüşsünüzdür. Bu kişiler normal hallerini sürdürürlerken birden mala, mülke sahip olurlar. Ne şans var adamda dersiniz. Allah yürü ya kulum dedi bu da uçtu dersiniz. İşte bu mucizelerin de kaynağı var. Yüce Allah’ın zenginliği sonsuzdur. Onu zikrederek inşaallah bizler de bu zenginliğe nail oluruz. İşte size süper bir Zenginlik Zikri önereceğim. Allah-u Teala’nın iki isminin birleşiminden oluşan bir zikirdir bu Zenginlik Zikri. Bunu her zikir konularında söyleyeceğim. Sadece bu değil, tüm zikirlerin etkili olabilmesi için huşu ile, içtenlik ile, inanarak yapılması gerek. UNUTMAYIN!!! Günlük ibadetlerin yapılması, haram yenilmemesi duaların kabulünü artırır.

Okunacak Esmalar:

Ya Ğaniyyu Ya Muğni

Bu zikri mümkün oldukça gece saat 01:00 da yapın. Başlamadan önce salavat getirin. Zikrin adedi 1000’dir.

Diğer rızık dualarımızı da BURADAN inceleyebilirsiniz.

NOT: Youtube kanalımıza BURADAN abone olmayı lütfen ihmal etmeyin.

Sponsorlu Video

error: Bunu Paylaş kısmından paylaşabilirsiniz!!!